Kylmää kyytiä koulutukselle korkeakouluissa

Talotekniikkayritykset joutuvat työmailla usein alisteiseen asemaan. Siellä vahvimmat potkivat päähän tai ainakin persauksille ja aliurakoitsija pyrkii luovimaan aikataulujen ja keskeneräisten suunnitelmien viidakossa parhaan kykynsä mukaan – jopa sakon uhalla. Nyt tuo sama asenne näyttää juurtuneen korkeakoulumaailmaan. Yliopistot tuntuvat tyystin unohtaneen talotekniikan merkityksen sekä yhteiskunnallamme että sen olennaisen roolin osana modernia energiatehokasta rakentamista.

Liekö syynä ahneus, tyhmyys vai tietämättömyys, mutta sekä Aalto-yliopistossa että Tampereen teknillisessä yliopistossa talotekniikan opetuksen rippeetkin on haudattu irtisanomisten siivittämänä pääosin muiden laitosten uumeniin. Aallon Rakennustekniikan laitoksen yhteydessä aihepiiri mainitaan enää vain lyhyesti, kaukana tasaveroisesta toimialasta vaikka joskus tällaistakin rahoittajille lupailtiin.

Opiskelin Otaniemessä, kun sinne perustettiin uusi Tietotekniikan osasto. Sisäänotto ei ollut hirmuinen, mutta tunku oli kova ja työllistymismahdollisuudet näyttivät hyviltä. Aikanaan sieltä riitti väkeä Nokian kasvaviin tarpeisiin, sittemmin kysyntää on löytynyt muistakin yrityksistä.

Nokian tarpeet ovat hiipuneet, mutta edelleen nykyisin Tietotekniikan laitoksena toimiva opetusyksikkö voi paksusti. Se näkyy palkanneen pelkästään viime vuonna kahdeksan uutta professoria, vaikka ala on tullut viime vuosina kuuluksi pääosin massiivisista irtisanomisista ja tuhansista huippukoulutetuista työttömistä.

En halua vähätellä tietotekniikan merkitystä, mutta tätä taustaa vasten korkeakoulujen suhtautuminen talotekniikan opetukseen ja tutkimukseen tuntuu ihmeelliseltä. Kymmenet ellei jopa sadat yritykset kaipaavat talotekniikan huippuosaajia ja kehittäjiä.

Talotekniikalla on aivan keskeinen rooli nykyisten ja etenkin tulevien energiatehokkuusvaatimusten aikaansaamisessa. Vuodesta 2020 lähtien pitäisi kaikkien uudisrakennusten olla lähes nollaenergiatasoisia. Tähän ei päästä enää villaa lisäämällä, rakentamisessa vaaditaan jo paljon muutakin.

Korkeakoulut väittävät kuuntelevansa teollisuuden toiveita herkällä korvalla. Talotekniikka-alan yritysten ja vaikuttajien ollessa äänessä ovat samat korvat olleet täynnä vaikkua. Mikään muu ei selitä näin lyhytjänteistä ja välinpitämätöntä suhtautumista toimialamme toiveisiin ja tarpeisiin.

Lue lisää

Katso kaikki