Koulukeskus Monikon peruskivi muurattiin Espoossa

Leppävaarassa muurattiin 29.8. koulukeskus Monikon peruskivi.

Monikko on ainutlaatuinen kouluhanke, sillä se tarjoaa valmistuttuaan ensimmäisenä espoolaiskouluna koulu- ja varhaiskasvatuspaikan sekä suomen- että ruotsinkielisille lapsille.

Kolmikerroksiseen koulukeskukseen toteutetaan tilat ruotsinkieliselle päiväkodille ja alakoululle sekä suomenkieliselle päiväkodille, alakoululle ja yläkoululle. Tiloihin on arvioitu tulevan kaikkiaan yli 1300 lasta, ja koulukeskuksen laajuus on noin 15 000 bruttoneliömetriä.

Hanke toteutetaan yhteistoimintaan perustuvalla hankintamallilla, jossa Tilapalvelut-liikelaitos ja SRV ovat kehittäneet tiiviissä yhteistyössä koulusuunnitelmat, jotka vastaavat käyttäjien tarpeita ja hankkeen tavoitteita kustannustehokkaasti. 

”Tämä hanke on kiitettävä esimerkki siitä, miten eri osapuolien saumattomalla yhteistyöllä saadaan aikaan tilojen käyttäjille toiminnallinen ja muuntojoustava rakennus. Kohteeseen suunnitelluilla uusiutuvilla energiaratkaisuilla edistetään Espoon hiilineutraaliustavoitetta”, Tilapalvelujen toimitusjohtaja Maija Lehtinen sanoo.

Uuden koulukeskuksen tieltä on purettu Veräjäpellon, Veräjäkulman ja Leppävaaran laajennus- ja siirtokoulu, lukuun ottamatta vuonna 1939 valmistunutta suojeltua koulun vanhinta osaa. Suojeltu osa peruskorjataan ja modernisoidaan nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti osaksi uutta rakennusta.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella maaliskuussa 2018, ja koulukeskuksen rakentaminen käynnistyi maanrakennus- ja paalutustöillä maaliskuussa 2019. Uuden koulurakennuksen seinät alkavat nousta syyskuun alussa ja sisävalmistustyöt päästään aloittamaan alkuvuodesta 2020.

Kokonaisuudessaan Leppävaaran uusi koulukeskus valmistuu arviolta toukokuussa 2021, ja oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2021 uuden lukuvuoden käynnistyessä.

Lue lisää

Katso kaikki