Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitykselle

Neljättä kertaa jaettu Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitykselle ja sitä työstäneelle työryhmälle.

Tuomariston mukaan opasta on odotettu, sillä edellinen versio julkaistiin vuonna 1997. Täysin uudistettu opas on tarkoitettu kosteus- ja sisäilmatekniseen ja muihin kuntotutkimuksiin perustuvan korjaussuunnittelun ja -työn avuksi.

Siinä on huomioitu voimakas korjausrakentamisen toimintaympäristön muuttuminen 2000-luvulla. Opas julkaistiin lokakuussa 2019 ympäristöministeriön toimesta.

Oppaassa tarkastellaan korjaushankkeen vaiheita, korjaussuunnittelua ja aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Oppaan painopiste on korjaamisen periaatteissa ja sen lähtökohtana on esitellä erilaisia korjausratkaisuja.

Korjaus­mene­telmiä arvioidaan päivitetyssä oppaassa teknisten, terveydellisten, taloudellisten sekä käyttö­ikä­tavoit­teiden näkökulmasta. Lisäksi kokonaisuudenhallinnan merkitystä hankkeessa korostetaan.

Tuomaristo kiitteli oppaan monipuolisuutta, sillä siihen on otettu mukaan myös tiivistyskorjaukset kevyenä korjausvaihtoehtona. Lisäksi oppaassa on huomioitu julkisissa rakennuksissa ja asunnoissa eri vuosikymmeninä käytettyjä tyypillisiä rakenneratkaisuja ja korjaustapoja.

Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös rakennusosien liitosdetaljeihin.

Voittaja valittiin 20 ehdotuksen joukosta ja palkinto myönnettiin 29.10. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin ja Tampereen yliopiston Rakennusfysiikan tutkimusryhmän järjestämässä Rakennusfysiikka 2019 -seminaarissa Tampereella.

Kosteusturvallisen rakentamisen tunnustuspalkinto annetaan ehdotukselle, joka parhaiten pyrkii parantamaan rakennusten kosteusturvallisuutta. Palkinnon tarkoitus on kattaa laajasti erityyppiset rakennusten kosteusturvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ja ratkaisut.

Palkinnon kohteena voi olla mm. uutta menetelmää, järjestelmää, toimintatapaa, tuotettua tietoa, laitetta, rakenneratkaisua tai materiaalia koskeva ehdotus. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

Lisäksi Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon muu tuomaristo myönsi seminaarissa professori Juha Vinhalle tunnustuspalkinnon pitkästä urasta rakennusfysiikan tutkimuksen ja projektien parissa. Erityisesti raati kiitteli Vinhaa aktiivisuudesta ja rohkeudesta alan kehittämisessä.

Lue lisää

Katso kaikki