Korona rokotti ja vauhditti Caverionin toimintaa

Caverion suunnittelee toiminnallisia parannuksia mukaan lukien uudelleenjärjestelyjä, mutta kokee saavuttaneensa torjuntavoiton koronasta

Caverion suunnittelee toiminnallisia parannuksia mukaan lukien uudelleenjärjestelyjä, mutta kokee saavuttaneensa torjuntavoiton koronasta.

Caverion suunnittelee toimintojensa ennakoivaa tehostamista ja sopeuttamista pitkittyneen koronakriisin ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman vuoksi. Suunniteltujen toimenpiteiden seurauksena Caverion arvioi, että yhtiön henkilömäärä vähenee noin 500:lla vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä, ja suuri osa vähennyksistä on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suunnitellut toimenpiteet käsittävät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä. Toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin Caverionin maihin, mutta vähemmän parhaiten suoriutuviin maihin kuten Suomeen ja Itävaltaan.

Korona heijastui kolmannella neljänneksellä myös Caverionin toimintaan, mutta sillä ei ollut kuitenkaan suurempia vaikutuksia. Taloudellisia vaikutuksia tuli teollisuuden seisokeista, mutta samaan aikaan palvelut-segmentti on kasvanut. Myös tilauskanta on hyvin terveellä pohjalla.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta kertoo, että organisointimuutos olisi tehty joka tapauksessa, mutta pandemia vauhditti sitä. Hän korostaa, että muutosta ei tehdä vain kustannusten leikkaamiseksi, vaan myös toimintojen tehostamiseksi. Hän myöntää, että odotukset kolmannelle neljännekselle olivat kovemmat, mutta pitää nykytilaa torjuntavoittona.

Tilauskannassa oli pudotusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,8 prosenttia, mutta samalla yhtiö sai erinomaisia uusia tilauksia sekä päänavauksia. Esimerkkejä uusista sopimuksista on muun muassa Red Bull Areenan taloteknisten järjestelmien modernisointi Leipzigissa, Norjan Poliisin kanssa tehty  puitesopimus turvallisuusjärjestelmien asennuksesta ja ylläpidosta sekä jatkosopimus Kemijoki Oy:n 18 voimalaitoksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta.

”Jokin aika sitten päätimme panostaa älytekniikkaan ja nyt se investointi alkaa poikia. Pohjoisessa meillä on taas 125 huoltomiestä palvelemassa asiakkaitamme”, Lehtoranta kertoo.

Lehtorannan mukaan hinnoittelu on kiristynyt jossain määrin, mutta tilanne tällä hetkellä markkinoilla on kuitenkin hyvä. Paljon riippuu siitä, tuleeko uusia sulkemisia yhteiskuntaan ja missä laajuudessa ne toteutuvat. Toisaalta elvytystoimet voivat auttaa myös Caverionin  kaltaisia yrityksiä, kun painopisteessä on digitalisaatio, ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokkuuden parantaminen.

Organisaatiomuutoksesta syntyvien säästöjen yhdessä muiden kuluja leikkaavien toimenpiteiden kanssa arvioidaan olevan vähintään 25 miljoonaa euroa vuonna 2021. Osa säästöistä investoidaan erityisesti digitaalisten ja älykkäiden teknologioiden liiketoimintojen kasvattamiseen kaikissa divisioonissa. Alustavasti arvioidut uudelleenjärjestelykulut ovat noin 10 miljoonaa euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Caverion ei anna loppuvuodelle ohjeistusta, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteista ei ole tingitty.

”Tästä kriisistä nousemme aiempaa vahvempina”, Lehtoranta vakuuttaa.

teksti: Heikki Heikkonen

Lue lisää

Katso kaikki