Korkotukilainoitusta kohtuuhintaiseen rakentamiseen

Valtioneuvosto päätti vuoden 2019 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta.

Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaetaan eduskunnan päätöksen mukaisesti kaikkiaan 1 410 miljoonan euron edestä. Korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa kaikkiaan noin 8 000 uutta ja peruskorjata noin 4 500 asuntoa. Lisäksi takauslainojen valtuutta jaetaan 285 miljoonaa euroa, jolla voidaan rakentaa noin 2 000 uutta vuokra-asuntoa.

Kaikkiaan 72 prosenttia korkotukilainoista on tarkoitettu vuokra-asuntojen tuotantoon. Niin sanottuun normaaliin vuokra-asumiseen ohjataan 515 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia jaetusta valtuudesta ja erityisryhmien asumiseen 400 miljoonaa euroa eli 28 prosenttia.Niin sanotuille lyhyille vuokra-asuntolainoille osoitetaan 7 prosentin osuus kokonaisvaltuudesta eli 100 miljoonaa euroa. Tämän arvioidaan riittävän noin 630 vuokra-asunnon rakentamiseen.

Uudistuotantoon tarkoitettuja lainoja kohdennetaan nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotuki- ja takauspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien asuntojen uudistuotantoa. Perusparannukseen ohjataan korkotukea alueilla, joilla asuntojen arvioidaan pysyvän korjauksen myötä käytössä vielä pitkään.

Korkotukilainoja voidaan myöntää myös kasvukeskusten ulkopuolelle vuokra-asuntojen rakentamiseen tai perusparantamiseen. Näille alueille voidaan myöntää tukea, jos asuntoja rakennetaan eritysryhmille, jos asuntotarve kasvaa esimerkiksi suuren investoinnin tuomien työpaikkojen vuoksi tai jos kunta tarvitsee tukea asuntokantansa sopeuttamiseen.

Asumisoikeusasuntojen osalta valtuus on 390 miljoonaa euroa. Arvion mukaan summalla voidaan lainoittaa noin 2 020 ASO-asunnon rakentaminen ja noin 730 asunnon perusparantaminen.

Erityisryhmien asuntoja tuetaan myös investointiavustuksella, joka liittyy korkotukilainaan. Avustusvaltuuden määrä on 110 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa asuntotilanteessa oleville erityisryhmille, kuten pitkäaikaisasunnottomille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muistioireisille vanhuksille. Tärkeää on myös ehkäistä nuorten asunnottomuutta ja syrjäytymistä.

Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille osoitetaan 100 miljoonan euron takausvaltuus.

Jätä kommentti

*

*