Tulevaisuudessa keittiöremontti voi onnistua jo kahdessa päivässä.

Korjausrakentamisen uudesta toimintamallista apua korjausvelan taittamiseen

Vuonna 2018 käynnistyneessä Parempi korjausrakentamien -hankkeessa kiinteistönomistajat kehittivät uuden toimintamallin korjausrakentamiseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. PBI Research Instituten kuratoiman hankkeen rahoitus saatiin Business Finlandilta. Hankkeeseen osallistuivat Asokodit, Espoon Asunnot ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas).

– Monia kiinteistönomistajia yhdistää tarve löytää ja kehittää malleja, joilla heidän kiinteistökantojensa korjauksia voidaan suorittaa nykyistä korkeammalla tuottavuudella. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että korjaukset suoritetaan nopeammalla aikataululla sekä laadukkaasti ja asukaskeskeisesti. Kiinteistönomistajat voivat yhdessä edesauttaa rakentamisen muutosta parempaan suuntaan luomalla kysynnän uusille toimintamalleille, kertoo PBI Research Instituten Joakim Sjöblom.

Uuden toimintamallin benchmarkina toimivat teknologiateollisuudessa hyväksi todetut ratkaisut. Uudessa mallissa hyödynnetään teollisia prosesseja, jotka mahdollistavat työn etenemisen ja valmistumisen uudenlaisen mittaamisen. Tällöin laajamittaisetkin korjaukset voidaan toteuttaa lyhyessä ajassa, laadusta säästämättä.

Digitaalisaation ansiosta esimerkiksi työn reaaliaikainen seuranta, ohjaus ja laadunvalvonta paranevat entiseen nähden. Toimintamallissa ammattilaiset voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa, kun työtä tuetaan ulkopuolelta.

Uutta toimintamallia pilotoitiin kolmessa korjauskohteessa vuoden 2019 aikana. Jokainen kiinteistönomistaja oli positiivisesti yllättynyt oman kohteensa tuloksista. Uudessa mallissa muun muassa asukkaiden asumishaitta väheni ja kiinteistöjen elinkaaren kokonaiskustannukset laskivat.

Viihtyvyysremontti kymmenessä päivässä

Asokodeille uusi toimintamalli tuli kreivin aikaan, sillä yritys käynnistää kohteissaan ensi vuonna mittavat viihtyvyysremontit. Remontoitavia kohteita on 700 kappaletta 31 eri paikkakunnalla, joista suurin osa on rakennettu 90-luvulla.

Kiinteistöt on korjattava ennen kuin ne ovat 30 vuoden iässä, joten tavoitteena on remontoida 50 kohdetta vuodessa korjausvelan taittamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että välittömät työllisyysvaikutukset tulevat olemaan noin 4 500 henkilötyövuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Useiden kiinteistönomistajien kanssa olemme puhuneet uudesta toimintamallista ja kaikki ovat olleet ihmeissään sen haastavista tavoitteista. Osa on epäillyt, että mitenköhän malli toimii toteutusvaiheessa. Ilokseni voin todeta, että meidän pilottikohteessa malli on tähän mennessä toiminut erinomaisesti, sanoo Asokotien rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Asokotien pilottikohteessa, Keravan Hilparipolulla, asuntokohtaiset viihtyvyysremontit toteutetaan kymmenessä päivässä. Remontissa uusitaan märkätilat, keittiöt, lattiapinnat, väliovet ja kiintokalusteet. Remontoitujen asuntojen asukaspalaute on ollut positiivista ja yhteistyö urakoitsijan, Renevon, kanssa on sujunut mallikkaasti.

Tulevaisuuden tavoite: keittiöremontti kahdessa päivässä

Espoon Asuntojen ensimmäinen uudella mallilla tehty remontti on juuri saatu päätökseen, ja Soukankaari 4:n asukkaat ovat päässeet laittamaan astiat paikoilleen uusituissa keittiöissään. Jos keittiöremontin läpivientiin vielä tämän vuoden alussa varattiin kymmenen työpäivää, niin uudella toimintamallilla remonttiin käytetty aika saatiin puristettua keskimäärin viiteen päivään.

Tulevaisuuden tavoite on vieläkin kovempi: keittiöremontti kahdessa päivässä.

– Pilottikohde onnistui aikataulullisesti ja laadullisesti hyvin, myös asukkaat olivat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Tärkein anti oli kuitenkin käytännön kokemus. Se antoi meille arvokasta tietoa niistä osa-alueista, joita meidän on tarpeen vielä työstää, jotta me ja asukkaat saamme kaiken hyödyn irti uudesta toimintamallista. Jo pilotti oli siinä määrin lupaava, että näemme hyvät mahdollisuudet laajentaa uusi toimintamalli muihinkin remontteihin keittiön lisäksi, sanoo isännöintijohtaja Aki Moilanen.

 

Jätä kommentti

*

*