Kesäaikainen viilennys yhä tärkeämpää kerrostaloasukkaille

Lähes jokainen kerrostaloasukas on kaivannut nykyiseen asuntoonsa mahdollisuutta kesäaikaiseen viilennykseen, ja miltei joka toinen aikoo huomioida viilennyksen seuraavaa asuntoa hankkiessaan.

Lähes jokainen kerrostaloasukas on kaivannut nykyiseen asuntoonsa mahdollisuutta kesäaikaiseen viilennykseen, ja miltei joka toinen aikoo huomioida viilennyksen seuraavaa asuntoa hankkiessaan.

Uponor ja Rakentaja.fi toteuttivat toukokuussa 2019 kerrostaloasukkaille suunnatun tutkimuksen, jossa selvitettiin muun muassa vastaajien käsityksiä viilennysratkaisuista sekä heidän kokemaansa tarvetta nykyisen ja mahdollisen seuraavan asuntonsa viilennykseen. Selvitykseen osallistui 446 vastaajaa ympäri Suomea.

Miltei kaikki selvitykseen vastanneista pitivät tärkeänä, että huoneiston voi kesäaikana viilentää ja lähes puolet kertoi huomioivansa viilennyksen seuraavaa asuntoa hankkiessaan. Vain kuusi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei tarvitse kotiinsa erillistä viilennystä.

”Nykyisten rakennusten energiatehokkuus ja jo pitkään trendinä olleet suuret ikkunat ovat johtaneet siihen, että monissa huoneistoissa on kesäaikaan tukalan kuuma. Tämä tulee selkeästi esiin myös tekemässämme selvityksessä: lähes kaikki vastaajat kertoivat kaivanneensa nykyiseen asuntoonsa mahdollisuutta viilennykseen”, toteaa lattialämmityksen ja -viilennyksen tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Mahdollisuudesta asunnon viilennykseen on tullut entistä tärkeämpi kriteeri, kun ollaan harkitsemassa uuden asunnon hankintaa. Miltei joka toinen vastaajista aikoi huolehtia siitä, että heidän seuraavassa asunnossaan on otettu huomioon kesäaikainen viilennys.

Asunnosta, jossa viilennys on huomioitu, oltiin myös valmiita maksamaan enemmän. Liki puolet olisi valmis maksamaan 2 500–3 500 euroa ja joka kymmenes yli 3 500 euroa enemmän, mikäli asunnossa on otettu huomioon kesäaikainen viilennysmahdollisuus.

Yhä useammalle on tärkeää se, että viilennys toimii lämmityksen tavoin. Yli puolet vastaajista halusi, että viilennys on mahdollista saada tasaisesti kaikkiin huoneisiin, ja sitä voidaan säätää huonekohtaisesti kuten lämmitystäkin.

Tärkeänä pidetään lisäksi sitä, että viilennys ei aiheuta vedontunnetta. Lähes puolet vastaajista valitsisi mieluiten vesikiertoisen lattialämmityksen ja -viilennyksen harkitessaan asunnon ostoa.

”Vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys vastaa kerrostalorakentamisen ja asukkaiden kasvaviin vaatimuksiin yhdellä, helposti asennettavalla järjestelmällä. Kerrostaloon asennettavaan lattialämmitysjärjestelmään voidaan hyvin vähäisin kustannuksin lisätä lattiaviilennys, joka pitää lattian pintalämpötilan kesällä noin 21–23 asteessa ja huoneiston sisäilman nykyisten rakennusmääräysten vaatimissa rajoissa.”

”Huonekohtaisen lämpötilan säädön mahdollistava lattialämmitys ja -viilennys on energiatehokas, kokonaistaloudellinen ratkaisu, joka varmistaa huoneistoihin tasaisen ja miellyttävän lämpötilan ympäri vuoden.”

Lue lisää

Katso kaikki