Kannattavuustutkimus osoittaa: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vahvaa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varsinaisten jäsenten liikevaihdot kasvoivat vuonna 2019 ja talous pysyi vahvana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varsinaisten jäsenten liikevaihdot kasvoivat vuonna 2019 ja talous pysyi vahvana. Kannattavuus koheni pääosalla yrityksistä.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet jo neljä vuotta peräkkäin. Keskimäärin yllettiin 3,4 prosentin kasvuun. Kasvuvauhti on linjassa koko rakentamisalan kanssa eli se on selvästi maamme koko talouden kasvuvahtia nopeampaa.

Kovinta – 5,1 prosentin vauhtia – kasvoivat keskikokoiset eli 1–5 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät jäsenyritykset. Maltillisinta kasvu oli pienimmässä liikevaihtoluokassa.

Menestynein neljännes kasvatti liikevaihtoaan 20 prosenttia tai enemmän, heikoimmalla liikevaihto laski 11 prosenttia tai enemmän. Ero näiden välillä on edelleen suuri, mutta kuitenkin supistui edellisvuoteen nähden.

Tutkittujen jäsenyritysten keskimääräinen liikevaihto oli 592 000 euroa. Keskimääräinen työntekijämäärä on 7.

Kannattavuudessa selvää parannusta

STULin jäsenyritysten kannattavuus on parantunut vuodesta 2018 sekä käyttökatteella että nettotuloksella mitattuna. Käyttökatteen mediaani, 7,9 prosenttia, kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta ja se on korkeimmillaan seitsemään vuoteen.

Sähköasennusalalla kohtuullisen käyttökateprosentin rajana pidetyn 7 prosentin riman ylitti viime vuonna yli puolet yrityksistä; 37 prosenttia yrityksistä saavutti yli 10 prosentin käyttökatetason.

Keskimääräinen nettotulosprosentti parani niin ikään ja erityisen hyvää kehitystä nähtiin pienimpien liikevaihtoluokkien jäsenyrityksissä.

– Kannattavuus on ilahduttavasti kohentunut ja menneinä vuosina tappiota tehneiden yritysten määrä on vähentynyt. Nyt tappiollisia oli enää joka kuudes tutkituista yrityksistä, kun edellisenä vuonna tappiota teki 25 prosenttia tutkituista yrityksistä, kertoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Vahvoilla taseilla kohti haasteellisia aikoja

Rakentamisen suhdanteen kääntyessä laskuun on jäsenyritysten taloudellinen tila siis varsin hyvä. Vuonna 2019 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusaste parani kaikissa yrityskokoluokissa, ja mediaani nousi tutkimushistorian korkeimmaksi, 55,5 prosenttiin.

Omavaraisuusasteella mitattuna vakavaraisimpia ovat alle miljoonan liikevaihtoa tekevät jäsenyritykset, kun taas suhteessa eniten vierasta pääomaa oli käytössä suurimmilla jäsenyrityksillä. Maksuvalmius parani edellisvuodesta Quick ration mediaanin ollessa erinomainen 1,8, eli rahoitusomaisuutta oli 80 prosenttia enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja.

Raha kiertää nopeammin

Myyntisaamisten kiertoaika – mediaaniyrityksellä 36 päivää – on aavistuksen parantunut. Ostovelkojen kiertoaika – mediaani 32 päivää – on lyhentynyt edellisvuoteen verrattuna.

– Tilanne on kohentunut, sillä lyhempi kiertoaika tarkoittaa sitä, että yritykset pystyvät aikaisempaa paremmin hoitamaan lyhyen aikavälin maksuvelvoitteensa tulorahoituksella. Ideaalitilanteessa saamisten kierron pitäisi olla hieman ostovelkojen kiertoa nopeampaa, selventää Pilkkikangas.

Korona vaikeuttaa – yritystalouden peruspilarit auttavat selviytymään

Koronan vaikutus jäsenyritysten toimintaedellytyksiin on eri arvioiden mukaan merkittävä. Alkaneen syksyn ja talven odotetaan olevan rakentamisen toimialalla tämän vuoden kevättä vaikeampaa aikaa.

Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen vähenevän tänä vuonna viitisen prosenttia ja ensi vuonna noin neljän prosentin verran. Suuntaus on kaikissa rakentamisen lajeissa laskeva.

Talotekniikka-alan suhdannekyselystä saadaan myöhemmin syyskuussa tietoja toimialan tunnelmista ja arvioita kuluvan vuoden kehityksestä samoin kuin koronan vaikutuksista.

– Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyrityksillä on vaikeassa tilanteessa lohtuna se, että yritystalouden kolme peruspilaria: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissä terveellä pohjalla, summaa Pilkkikangas.

Lue lisää

Katso kaikki