Johdanto koti- ja rakennusautomaation vaatimuksiin

Standardissa SFS-EN 63044-1:2017 esitetään standardisarjan yleiskuvaus, joka sisätlää HBES/BACS-sovellukset, klusterit ja palveluklusterit.

Standardi SFS-EN 63044-1:2017 sisältää HBES/BACS:in peruskäsitteiden lisäksi yhteenvedon yleisimmistä HBES/BACS sovelluksista jäsenneltynä klustereihin ja palveluklustereihin. Klusteri on sovellusryhmä, joka käyttää samantyyppistä HBES-järjestelmää suurin piirtein samantyyppisen informaation vaihtoon.

Esimerkkejä klustereista ovat automaatio (sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien ja porttien ohjaukset) ja turvajärjestelmät (sisältää kaasu- savu- ja paloilmaisimet sekä vesivuotovalvonnan)

Esimerkkejä palveluklustereista ovat energianhallinta (sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien, lämmityksen, ilmanvaihdon ja kodin ohjaukset) sekä viihde (sisältää musiikin, videoiden, TV-lähetteen, verkkotallennuksen sekä PC ja tms. laitteiden jakamisen).

SFS-EN 63044-1:2017 korvaa standardin SFS-EN 50491-1:2014.

Valmisteilla oleva standardisarja SFS-EN 63044 pätee kaikille kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Siinä määritellään HBES/BACS-järjestelmien ja tuotteiden yleiset vaatimukset. Standardisarja SFS-EN 63044 mahdollistaa suuren joukon sovelluksia ja se kattaa seuraavat HBES/BACS ominaisuudet:

  • sähköturvallisuus
  • toiminnallinen turvallisuus
  • ympäristöolosuhdemäärittelyt
  • EMC-vaatimukset
  • kaapelointi- ja asennusvaatimukset sekä verkkotopologiat.

Lisätietoja HBES/BACS standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi

 

Jätä kommentti

*

*