Jarmo Nupponen Energia- ja ilmastostrategiasta: ”Ã?ljylämmitystä vastaan hyökkääminen on perusteetonta”

�?ljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen pitää hallituksen energia- ja ilmastopoliittisia linjauksia omakotitalojen öljylämmityksen suhteen perusteettomina ja virheellisinä. ”Nestemäisiin polttoaineisiin perustuva hajautettu, kiinteistökohtainen lämmitys on tehokas, helppohoitoinen ja ympäristöystävällinen tapa omakotitalojen lämmitykseen. Tällä hetkellä kustannustehokkain polttoaine on lämmitysöljy, mutta lähitulevaisuudessa on odotettavissa, että markkinoille ovat tulossa myös biopohjaiset nestemäiset lämmityspolttoaineet, jotka sopivat nykyisiin öljykattiloihin”, Nupponen muistuttaa.

Hallitus on energia- ja ilmastostrategiassaan päättänyt selvittää tammikuun loppuun mennessä, miten voitaisiin tukea omakotitalojen öljylämmityksen muuttamista pellettilämmitykseen. Suomessa on runsaat 250 000 omakotitaloa, jotka lämpiävät öljyllä.

”Pellettilämmitys vaatii huomattavasti öljysäiliötä suuremmat varastointitilat ja pellettikattilan hoito edellyttää jatkuvaa huomiota, mm. säännöllistä puhdistusta. Erityisesti taajamissa tulee ottaa huomioon, että pellettilämmityksen pienhiukkaspäästöt ovat kymmenkertaiset lämmitysöljyyn verrattuna ja huonosti hoidettuna monikymmenkertaiset”, Nupponen kritisoi.

”Täytyy ihmetellä, miksi hallitus on valinnut hyökkäyksen kohteeksi nimenomaan öljylämmityksen, joka on muilta päästöiltään selvästi sähkölämmitystä ja kaukolämpöä puhtaampi lämmitysmuoto. Esimerkiksi öljylämmityksen rikki- ja typenoksidipäästöt ovat muita lämmitysmuotoja huomattavasti pienemmät. Into tukea pellettilämmitystä vaikuttaa pikemminkin aluepoliittiselta toimenpiteeltä, joka on vain pyritty pukemaan energia- ja ilmastopolitiikan kaapuun”, Nupponen kommentoi.

”�?ljyala näkisi perusteltuna, että valtiovalta mieluummin tukisi omaa öljylämmitteisten kiinteistöjen energiansäästöohjelmaansa investointiavustuksin, kuin lähtisi vaarantamaan koko ohjelman jatkuvuuden suosimalla yksipuolisesti ja perusteettomasti yhtä lämmitysmuotoa, pellettilämmitystä”, toteaa Nupponen.

Lue lisää

Katso kaikki