Jämerän townhouse -työmaa Tuusulan asuntomessualueella. Käynnissä kevytbetonisen välipohjaelementtien asennus.

Jämerä Kivitalot mittaa talotoimitustensa hiilijalanjäljen

Jämerä Kivitalot Oy haluaa selvittää talotoimitustensa hiilijalanjäljen ja osallistuu myös ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen pilotointiin.

”Jämerä Kivitalot teettää jo energialaskelman talotoimituksiin, joissa se on suunnittelijan roolissa. Jatkossa nämä rakentajat saavat talotoimituksiinsa myös hiilijalanjalanjälkilaskelman”, toimitusjohtaja Jari Malkamäki kertoo.

Jämerä Kivitalot toimittaa joidenkin pilottiin ilmoitettujen kohteidensa laskelmat ympäristöministeriölle sen elokuussa julkistaman Vähähiilisen rakentamisen pilotointi -hankkeen käyttöön.

Pilotointi on osa Vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutusta. Vuonna 2025 on tarkoitus saada voimaan rakennustyyppikohtaiset raja-arvot rakennusten elinkaaren enimmäiskasvihuonekaasupäästöille.

Apua suunnittelun optimointiin

Malkamäki kertoo, että Jämerä Kivitaloissa pilotointiin osallistuminen nähtiin erittäin tärkeäksi.

”Haluamme valmistautua tulevaan ajoissa ja saada hiilijalanjälkilaskennasta kokemuksia jo varhaisessa vaiheessa. Haluamme selvittää, miten hiilijalanjälkeen voi suunnittelulla erilaisien pientalojen kohdalla vaikuttaa.”

Malkamäki sanoo, että juuri suunnittelulla hiilijalanjäljen pienentämisessä on Jämerä kivitalojen kohdalla oletettavasti merkittävä rooli.

”Kevytbetonilla on kivi- ja betonirakentamisen sektorissa pieni hiilijalanjälki, sillä terästä ja sementtiä ei rakenteeseen tarvita paljon. Kestävää, kevyttä, hengittävää ja paloturvallista materiaalia on vaikea entisestään parantaa. Kevytbetonia on 1930-luvulta saakka valmistettu periaatteessa samalla tavalla ja siitä on rakennettu kaikki nämä vuosikymmenet kestäviä, energiatehokkaita pientaloja.”

”Hiilijalanjälkilaskennan ja pilottihankkeen avulla voimme kuitenkin selvittää, miten suunnittelua optimoimalla voitaisiin esimerkiksi välttää rakennevahvuuksien ylisuunnittelua tai mikä on arkkitehtonisten ratkaisujen, kuten aukkojen vaikutus hiilijalanjälkeen”, hän sanoo.

Rakentamista kehittämässä

Jämerä Kivitalojen talotoimitusten hiilijalanjäljen laskee Insinööritoimisto Vesitaito Oy, joka on myös markkinajohtaja uudisrakennusten energiaselvitysten laadinnassa.

Mittauksissa käytetään ympäristöministeriön kehittämää rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää. Se kattaa rakennuksen koko elinkaaren rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön ja korjauksiin sekä elinkaaren lopulla tapahtuvaan purkamiseen ja kierrätykseen.

Vesitaito Oy:n toimitusjohtaja Heikki Virkkusen mukaan on hienoa, että Jämerä Kivitalot haluaa olla eturintamassa perehtymässä tuleviin määräyksiin ja kehittämässä rakentamista eteenpäin.

”Se osoittaa vastuullisuutta.”

”Omaa kotiaan rakentavat osaavat nykyisin myös arvostaa sitä, että kodin hiilijalanjälki on selvillä.”

Virkkunen painottaa, että talotoimittajien on tärkeää olla ajoissa liikkeellä: on korkea aika varautua tuleviin määräyksiin.


Päästöjä on vähennettävä

Rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää kokonaispäästöjen vähentämisessä.

Maailman hiilidioksidipäästöistä rakennussektori tuottaa noin 39 prosenttia. Niistä 28 prosenttia syntyy lämmityksestä, jäähdytyksestä ja energiankäytöstä. Noin 11 prosenttia päästöistä syntyy materiaaleista ja rakentamisen prosesseista. (Lähde: GBC Finland.)

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan vähähiilisen rakentamisen sääntelyllä voidaan Suomen mittakaavassa vähentää vuositasolla noin 500 000 tonnia CO2e-päästöjä.

Rakennusten elinkaaren aikaisia päästöjä tai rakennusmateriaalien päästöjä säännellään jo muutamissa Euroopan maissa. Ranskassa sitova päästöohjaus astuu voimaan vuoteen 2020 mennessä.

Hollannissa ja Belgiassa ohjataan säädöksin rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia. Myös Ruotsissa on parhaillaan käynnissä ohjausmuotojen kartoitus.

Jätä kommentti

*

*