Isännöintialalle tarvitaan oma kiinteistöjohtamisen korkeakoulututkinto

Isännöintiala on monipuolinen ja mielenkiintoinen uravalinta, mutta yhtenäinen peruskoulutus puuttuu, eikä alalle ole helppo saada nuoria osaajia. Hyville ammattilaisille löytyy kuitenkin töitä nyt ja tulevaisuudessa, sillä 50 prosenttia isännöitsijöistä siirtyy eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana.

Alan ammattilaiset hoitavat suomalaista rakennettua kiinteistövarallisuutta, jonka kokonaisarvo on 350 miljardia euroa. Suomessa työskentelee noin 2 500 isännöitsijää. Asuntojen arvolla mitattuna kukin tiimeineen hoitaa keskimäärin yli 60 miljoonan euron omaisuutta.

”Isännöitsijällä tulee olla vahva osaaminen niin taloushallinnosta, juridiikasta, kiinteistötekniikasta kuin projektijohtamisesta. Hyvältä isännöitsijältä edellytetään myös positiivista asiakaspalveluasennetta sekä viestinnän hallitsemista”, sanoo isännöintialan suurimman toimijan Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Isännöintialalta löytyy maksullisia kouluja, mutta isännöitsijän ammattiin tähtäävää korkeakoulututkintoa ei vielä ole.

Kaukajärvi Osuuskunnan toimitusjohtaja Heikki Niemelä on puhunut yhtenäistetyn isännöintialan peruskoulutuksen puolesta jo toistakymmentä vuotta: ”Isännöintialan koulutus on lapsenkengissä. Isännöintialalla jo työskenteleville löytyy ammattitutkintokoulutusta ja jatkokoulutuksia, mutta varsinainen peruskoulutus puuttuu. Ammattikorkeakouluun tulisikin rakentaa mm. juridiikan, tradenomin ja insinööriopintoja yhdistävä uusi kiinteistöjohtamisen tutkinto.”

Monet ovat muutoksen kannalla, mutta aloite isännöintikoulutuksen muuttamisesta ja parantamisesta tulee lähteä Opetushallitukselta.

Lue lisää

Katso kaikki