Innovatiivisuus palkittiin

Rakentamisen Ruusu 2017 -palkinnon voittaneen Vihreistä vihrein -kerrostalohankkeen tavoitteena on selvittää viherkattojen toimivuutta asuinkerrostalossa.

Helsingin kaupungin myöntämän Rakentamisen Ruusu 2017 -palkinnon sai tänä vuonna Vihreistä vihrein -asuinkerrostalo. 23. kerran jaettu palkinto myönnettiin tällä kertaa ‎laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Se ojennettiin Vihreistä Vihrein -kerrostalon hankkeessa mukana olleille viidelle asiantuntijalle. Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus sai Rakentamisen Ruusu 2017 -kunniamaininnan.

Palkittavat valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto, jonka puheenjohtaja Silvia Modig luonnehti palkitsemistilaisuudessa Vihreistä vihrein- kerrostaloa innovatiiviseksi ja rohkeaksi hankkeeksi, jossa onnistuttiin yhdistämään ekologiset tavoitteet viihtyisään ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa mukana olevan Vihreistä vihrein -kerrostalohankkeen tavoitteena on selvittää viherkattojen toimivuutta asuinkerrostalossa ja etsiä julkisivujen vihreyttämisen ratkaisuja. Hankkeessa haetaan myös tietoa viherrakentamisen vaikutuksesta hulevesiin, energiatehokkuuteen ja asukkaiden yhteisöllisyyteen. Viherrakentamiseen liittyy yleisesti ennakkoluuloja ja tiedon puutetta, joita tällä koerakentamishankkeella pyritään hälventämään.

Kerrostalon kattotasanteiden metsäiset oleskelualueet, hedelmä- ja marjakeitaat, ketokatot, viljelypuutarhat ja perhosbaarit on sovitettu yhteen asukkaiden yhteisten saunatilojen ja kerhohuoneiden kanssa. Katujulkisivujen uloimmassa pinnassa on puu- ja teräsritilöitä paloturvallisuuden sallimissa rajoissa sekä suuret teräksiset istutuslaatikot julkisivun kasveille. Kohde ei ollut perinteisellä tavalla valmis, kun se otettiin käyttöön: ulkoasu muokkautuu lopullisesti vasta, kun kasvillisuus, kenties arvaamattomalla tavalla, valtaa alaa.

Tiedotteessaan Helsingin kaupunki kertoo, että Vihreistä vihrein -asuinkerrostalon rakennushankkeen tilaaja ja suunnittelijat ovat vieneet hanketta pitkäjänteisesti eteenpäin vuorovaikutteisella yhteistyöllä, ja mukaan on sitoutettu erilaisia osapuolia. Hankkeeseen on kytketty pitkäaikainen tutkimusseuranta, josta vastaavat Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Kohteen sijainti pienilmastoltaan varsin vaativassa Jätkäsaaressa tuo seurantaan erityistä lisäarvoa – siellä onnistuneiden ratkaisujen voidaan olettaa toimivan myös muilla alueilla.

Raadin mukaan rakennusliike on tarttunut rohkeasti hankkeeseen ja toteuttanut sen ammattitaidolla ja paneutuneesti tavoitteita kyseenalaistamatta.

Hankkeen onnistumisesta kertoo osaltaan myös se, että vaikka kohteessa on tehty viherrakentamisen erityisratkaisuja ja asumisen laadusta ei ole tingitty, rakentamisen neliöhinnat ovat osoittautuneet Jätkäsaaren matalimmiksi.

Rakentamisen ruusu -palkinto ojennettiin seuraaville henkilöille: Pia Ilonen (pääsuunnittelija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy), Pia Kuusiniemi (maisemasuunnittelija, LOCI maisema-arkkitehdit Oy), Mikael Lönnroth (rakennuttaja, TA-Yhtiöt), Hannu Saari (toteutus, Rakennusliike Reponen Oy) ja Taina Suonio (vihersuunnittelu, ympäristöbiologia, Roslings Manor Gardens).

Kunniamaininta kaupunginteatterin peruskorjaukselle

Laajan kunnostustyön läpikäynyt Helsingin kaupunginteatteri on merkittävä modernin arkkitehtuurin restaurointikohde. Korjaukset, muutokset ja täydennykset on taitavasti suunniteltu ja toteutettu siten, että ne sulautuvat arkkitehti Timo Penttilän alkuperäiseen arkkitehtuuriin lähes huomaamattomina.

Kaupunginteatterin peruskorjaukseen kuului toiminnallisia parannuksia. Rakennusta myös vähäisesti laajennettiin alkuperäisiä suunnitteluratkaisuja kunnioittaen. Molempien näyttämöiden teatteritekniikka uusittiin.

Monia ongelmallisia kohtia jouduttiin ratkaisemaan, kun vanhentuneet talotekniset järjestelmät uudistettiin kauttaaltaan. Monesti on mainittu, kuinka vaativaa on sovittaa uusi talotekniikka modernin arkkitehtuurin ratkaisuihin. Teatterin peruskorjauksessa tämä on edellyttänyt poikkeuksellista paneutuneisuutta.

Rakennuksen esteettömyyden parantaminen oli peruskorjauksen tärkeä tavoite. Uusi hissi rakennettiin ja kaksi muuta modernisoitiin. Myös valaistusta parannettiin.

Ulkovalaistuksella haluttiin nostaa rakennuksen arvot ja kaupunkikuvallinen asema entistä paremmin esiin. Valaistu ulkotila yhdistyy laajojen lasipintojen välityksellä valaistuihin lämpiötiloihin.

Palkinto ojennettiin seuraaville henkilöille: Pauno Narjus (pääsuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy), Richard Alaskewicz (rakennussuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy) ja Jouko Laukka (talotekniikka, Optiplan Oy).

Rakentamisen Ruusun myöntäjä vaihtui

Helsingin rakennuslautakunta nosti 22 vuoden ajan Rakentamisen Ruusu -palkinnolla esiin kaupungin rakennettuun ympäristöön liittyvää ansiokasta työtä jakamalla Rakentamisen Ruusuja ja kunniamainintoja rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttavalle tai edistävälle teolle.

Tällä  kertaa valinnan teki kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Valinta siirtyi jaostolle, kun Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistettiin kesäkuun alussa.

Lue myös: Rakentamisen Ruusut 2015 OP Ryhmän Vallilan toimitilahankkeelle ja Meripaviljongille

Löyly sai Ruusun

 

Lue lisää

Katso kaikki