Huolehdi öljysäiliösi kunnosta

Öljylämmittäjille kaupitellaan kylttejä, jotka ohjeistavatöljysäiliön maksimitäyttöpaineeksi 0,5 baria. Täyttöpaikalla kyltti kuitenkin kertoo öljy-yhtiölle, ettei säiliö ole asianmukaisessa kunnossa. Silloin se jää tankkaamatta.

Öljylämmittäjille kaupitellaan kylttejä, jotka ohjeistavat öljysäiliön maksimitäyttöpaineeksi 0,5 baria. Täyttöpaikalla kyltti kuitenkin kertoo öljy-yhtiölle, ettei säiliö ole asianmukaisessa kunnossa. Silloin se jää tankkaamatta.

 

Öljysäiliönsä kunnosta epävarman säiliönomistajan ei kannata kuitata tilannetta ”Sallittu maksimitäyttöpaine 0,5 baria” -kyltillä. Säiliöautoissa pumpulta lähtee 2–6 barin täyttöpaine, joka pumppua seuraavassa letkussa vastuksen vuoksi laskee.

 

Täyttöliittimen kohdalla paine on noin 0,2 baria, mutta sitä ei säiliöautoista käsin voi mitata tai säätää. Siksi kuljettajat eivät öljy-yhtiöiden ohjeistuksen mukaisesti tankkaa maksimitäyttöpainekylteillä varustettuja säiliöitä. Heille kyltti kertoo sen, ettei säiliö ole kunnossa.

 

Öljysäiliö tulee tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti, ja sen kunnossapitoon kuuluvat itse säiliön lisäksi säiliön putkistot ja varusteet. Ammattilainen katsoo, että säiliössä on vuotoriskin estävä 1-putkijärjestelmä ja varmistaa sarjasäiliöiden pinnantasauksen ja ylitäytönestimen oikeanlaisen toimivuuden.

 

Samalla tarkistetaan, että ilma-, täyttö- ja paluuputket liitäntöineen ovat tiiviit ja ehjät. Myös vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa nokkavipuliittimiksi, muuten kiinteistöön ei turvallisuussyistä enää toimiteta öljyä.

 

“Lain mukaan maanalaiset öljysäiliöt tulee tärkeillä pohjavesialueilla tarkistaa säännöllisesti”, Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo. “Ensimmäinen tarkistus 10 vuoden päästä asennuksesta, ja mikäli säiliö on kunnossa, seuraava tarkistus on viiden vuoden päästä. Jos säiliössä huomataan jonkinlaisia syöpymiä, voidaan edellyttää lyhyempää tarkistusväliä tai välitöntä korjausta.”

 

Asian voi Hannulan mukaan tarkistaa lainsäädännöstä osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830344.)  Tarkasti tulkittuna laki Hannulan mukaan tarkoittaa säiliöitä, jotka ovat pohjavesialueella ja asennettu maan alle.

 

“Ne, joiden säiliöt eivät ole maanalaisia tai pohjavesialueella eivät vapaaehtoisesti halua maksaa säiliön tarkastuksesta. Mutta jos säiliötä ei ole tarkastettu, ja siitä aiheutuu vuoto, joka sotkee maaperää, vakuutus ei välttämättä korvaa. Ympäristölainsäädännössä velvoitetaan kiinteistön omistajaa huolehtimaan laitteiston kunnosta, jotta mahdolliset ympäristövahingot vältetään.”

 

Laki koskee vain tiettyjä säiliöitä

 

Kunnan ympäristöviranomaiset voivat Hannulan mukaan vaatia tarkastamaan kaikki kunnan alueella olevat öljysäiliöt, olivatpa ne sitten maanalaisia tai -päällisiä säiliöitä. Maanpäällisissä säiliöissä ongelmaksi muodostuu usein se, ettei niille ole tarkkoja tarkistusohjeita ja vaatimuksia. Ne ovat usein muovisia säiliöitä, eikä niihin voida soveltaa maanalaisten terässäiliöiden menetelmiä.

 

“Niiden tarkistuksessa tulisi kiinnittää huomio säiliöiden komponenttien toimintaan, kuten täyttöputkiston tiivi yteen, liitosten pitävyyteen, täyttöputkien kannakointiin, sarjasäiliöiden tasausputkistoihin ja ilmaputken toimivuuteen sekä tietysti asennuksen oikeellisuuteen ja ylitäytönestimen toimivuuteen”, Hannula sanoo.

 

Öljysäliöiden valmistukseen liittyvät standardit tulivat voimaan vuonna 1985. Sitä ennen valmistetuille ja asennetuille säiliöille ei Hannulan mukaan ole olemassa mitään määritelmiä.

 

“Usein nämä on niitä riskitapauksia. Kun kunnan ympäristöviranomainen edellyttää säiliön tarkistusta, niin vastataan, että säiliö on toiminut 50 vuotta, eikä sille ole koskaan tarvinnut tehdä mitään.”

 

Käytössä olevista öljysäiliöistä 60 prosenttia on valmistettu teräksestä. Lasikuitu- ja muovisäiliöt kestävät syöpymistä metallista valmistettuja säiliöitä paremmin, mutta ne ovat herkempiä kolhuille. Maanalaiset säiliöt taas joutuvat sisäsäiliöitä kovemmalle koetukselle esimerkiksi roudan, kondenssiveden ja lietteen takia, mutta kunnossa oleva maanalainen säiliö on edelleen erityisesti suuren säiliön tarpeeseen hyvä ratkaisu.

 

Jos maanalainen säiliö vaihdetaan sisäsäiliöön, käytöstä poistettava säiliö pitää ennen poistoa tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa. Vanhan säiliön tilalle ei kannata koskaan ostaa käytöstä poistettua öljysäiliötä. Se on turvallisuusriski.

Nykyiset standardien mukaiset öljysäiliöt ovat turvallisia ja pitkäikäisiä. Säiliöitä on sisälle sekä ulos maan päälle tai alle sijoitettavia. Kaikki vanhat, huonokuntoiset säiliöt kannattaa vaihtaa uusiin. Kuva: Mikael Lindén

Lue lisää

Katso kaikki