HSK Sähkö Oy Vuoden Sähköurakoitsijaksi

"Tällä hetkellä tyypilliset KVR-urakat ajavat sähköurakoitsijat rakennusliikkeiden ”keppihevosiksi”, jossa liian monesti halvin hinta voittaa, sisällöstä ei niin välitetä", sanoo Hannu Kauppi.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on valinnut Vuoden 2019 Sähköurakoitsijaksi HSK Sähkö Oy:n. Yrittäjäpariskunta Johanna ja Hannu Kauppi vastaanottivat tunnustuksen Sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnan Aulangolla 21.11.2019.

”Meillä ei ole suuria hierarkioita täällä töissä. Pääosa työntekijöistä on sähköasentajia ja heillä sitten työnjohto”, Johanna ja Hannu Kauppi kertovat. Kuva: Janica Karasti

HSK Sähkön toiminta käynnistyi viisitoista vuotta sitten Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella. Tänä päivänä yritys on reilun 10 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa tekevä ja noin 70 henkilöä työllistävä sähköurakointiyritys, jolla on toimipisteet Kalajoen lisäksi Rovaniemellä ja Oulussa. Palvelutarjonta ja asiakaskunta ovat poikkeuksellisen laajat.

”Osaamiseemme kuuluu perinteisen talotekniikan lisäksi sähköverkon- ja tievalaistuksen rakentaminen ja telematiikka. Teemme töitä pienasuintaloista ja niiden remonteista esimerkiksi kauppakeskuksiin ja ydinvoimalaitoshankkeista kesämökkeihin saakka. Julkisella rakentamisella on suuri painoarvo”, kertoo Hannu Kauppi

Hän ennakoi, että muun muassa aurinkosähkövoimaloiden yleistyminen tuo merkittävän bisnesmahdollisuuden voimaloiden koon kasvaessa.

Infrarakentamisen puolella HSK Sähkön asiakkaisiin kuuluu isoja verkkoyhtiöitä kuten Elenia, Caruna, Korpelan Voima ja Savon Voima. Elenian kanssa HSK Sähkö on toteuttanut historiansa suurimman urakan viisivuotisen ja 15 miljoonan euron suuruisen rakentamissopimuksen muodossa.

HSK Sähkössä työnjohtotehtävissä työskentelevä Sami Juola vastaa muun muassa kuituhitsauksista Kalajoelle rakennettavan valokuituhankkeesessa. ”Työ yrityksessä on kyllä monipuolista ja mielekästä. Projektit vaihtuvat jatkuvasti, kohteet ovat vaihdelleet pientaloista Kalajoelle rakennettuihin kauppakeskuksiin”, kertoo vuodesta 2010 HSK Sähköllä työskennellyt Juola. Kuva: Janica Karasti

Referenssit puhuvat puolestaan

Vuoden sähköurakoitsijaksi valittavalta edellytetään näyttävää referenssilistaa. HSK Sähköllä referenssejä on yrityksen kotisivuilla 11 sivun verran. Ne ovat tunnettuja ja vaativia kohteita, kattaen niin talotekniikka- kuin sähköverkkourakoinninkin.

Kaupit näkevät alan tulevaisuuden myönteisenä. 

”Sähköisen talotekniikan osuus rakentamisessa lisääntyy koko ajan kehittyvän tekniikan myötä. Yksi haaste on osaamisen pysyminen uuden tekniikan vauhdissa, esimerkiksi PoE-kytkinten kautta syötettävä energia eri järjestelmille, pientuotantointegraatiot ja sähköautonlataus. Käänteisesti tarkastellen näissä on kuitenkin nähtävissä mahdollisuus, koska kyseessä on kasvava markkina.”

”Liikevaihdon kasvattaminen ei ole meille kuitenkaan itseisarvo. Mutta jos se järkevästi syntyy vakavaraisuutta vaarantamatta, emme näe sille esteitä”, Hannu Kauppi huomauttaa.

Näköpiirissä on, että yrityksen työntekijämäärä vielä kasvaa. Täysin ongelmatonta se ei ole, ja Kaupit esittävätkin huolensa siitä, miten varmistaa ammatillisen koulutuksen omaavien osaavien työntekijöiden saaminen Kalajoen kaltaisiin maaseutupitäjiin, kun koulutettu väki suuntaa isoihin kaupunkeihin.

”Meillä töissä olevia nuoria jatkokouluttautuu esimerkiksi insinööreiksi, ja he ovat sitten pois asentajaringistä. Toisaalta tein itsekin aikoinani juuri niin”, asentajana työuransa aloittanut Hannu Kauppi toteaa.

Ihmisten johtamisessa Kauppien pääperiaatteet ovat tasapuolisuus ja avoimuus. 

”Olemme huomanneet, että nuoremman polven osoittama kunnioitus vanhempia työntekijöitä ja esimiehiä kohtaan on vuosien myötä muuttunut. Nykynuoria johdettaessa tilanteista pitää keskustella aikaisempaa enemmän”, pohdiskelee Johanna Kauppi.

Tyytyväinen asiakas on paras laatumittari

HSK Sähköllä on käytössään ISO 9000 -standardiin perustuva toimintajärjestelmä, jota päivitetään joustavasti tarpeen mukaan. Kaupeille konkreettinen ja paras laadun mittari on asiakkaan tyytyväisyys lopputulokseen. Yritys sain vuosi sitten keskeiseltä asiakkaaltaan ”Laadukkainta projektiurakointia” -tunnustuksen.

”Meille laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaan ongelma tai tarve on ratkaistu niin, että asiakas tilaisi työn meiltä uudelleenkin. Laatua ilmentää myös se, että työt toteutetaan kustannustehokkaasti, standardeja ja lainsäädäntöä noudattaen.”

Allianssimallia talotekniikkaurakoitsijoille

Hannu Kaupin mielestä sähköurakoitsijoiden asemassa rakentamisessa on parantamisen varaa. Hän moitiskelee yhä vain vallalla olevaa käytäntöä, jossa urakoitsijan kyvykkyys ja muut laadulliset ominaisuudet jätetään huomiotta.

”Tällä hetkellä tyypilliset KVR-urakat ajavat sähköurakoitsijat rakennusliikkeiden ”keppihevosiksi”, jossa liian monesti halvin hinta voittaa, sisällöstä ei niin välitetä. Toivoisinkin, että yhä useammin toimittaisiin allianssissa, mikä voi parantaa talotekniikkaurakoitsijoiden asemaa”, sanoo Hannu Kauppi.

Yrittäjyys antaa paljon Kaupin pariskunnalle. ”Kun lapset olivat pienempiä, niin hoidin enemmän kotia. Nyt on enemmän aikaa tähän, kun he ovat kasvaneet”, toimistopäällikkö Johanna Kauppi tuumaa yrittäjän arjesta. Kuva: Janica Karasti

Aktiivinen verkostoituja

Oman yrityksensä toiminnan pyörittämisen lisäksi Hannu Kauppi on ollut lukuisia vuosia Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n Pohjanmaan alueosaston puheenjohtaja ja toimii edelleen sen hallituksessa varapuheenjohtajana. Parhaaksi anniksi järjestötoiminnasta hän on kokenut tiedon karttumisen alasta ja koulutusten järjestämisen lähialueella.

”Se on myös verkostoitumiskanava. Jos on  ollut esimerkiksi ylitarjontaa tai resurssipulaa, niin sitä kautta on saavutettu muiden alan toimijoiden kesken synergiaetuja. Kukaan ei pärjää yksin. Tehdään yhteistyötä.”

Lue lisää

Katso kaikki