Hovirinnan kouluun uudet tilat

Rakennushankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja työskentelyn ympäristö, joka on turvallinen, terveellinen, akustisesti hyvin toimiva ja muuntojoustava.

Kaarinan kaupunki on valinnut SRV:n toteuttamaan Hovirinnan koulun uudisrakennuksen. Kokonaisurakkana toteutettavan kouluhankkeen arvo on 13,5 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy välittömästi ja kirjataan SRV:n tilauskantaan kesäkuulle.

Hovirinnan koulu rakennetaan vanhan jo osittain puretun koulun tilalle. Uuteen koulurakennukseen tulee tilat suomenkielisen Hovirinnan koulun sekä ruotsinkielisen S:t Karins svenska skola -koulun 1–6 -luokille ja esiopetukselle.

Kaksikerroksiseen kouluun tulee tilat noin 630 oppilaalle. Rakennuksen laajuus on noin 6900 bruttoneliömetriä. Koulurakennuksen rakentaminen alkaa maanrakennustöillä kesällä 2020 ja kokonaisuus valmistuu vuonna 2022.

Rakennushankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja työskentelyn ympäristö, joka on turvallinen, terveellinen, akustisesti hyvin toimiva ja muuntojoustava. Uusissa tiloissa korostuvat viihtyisyys, esteettisyys, ergonomia ja aistiystävällisyys, minkä tarkoituksena on tukea vireystilaa ja vähentää stressiä ja levottomuutta.

– Kaarinan edellinen uusi koulurakennus rakennettiin 15 vuotta sitten, paljon on ehtinyt muuttua varsinkin koulumaailmassa sen jälkeen. Nyt rakennettavaan uuteen Hovirinnan kouluun on haettu muuntojoustavuutta avattavien siirtoseinien ja liukuovien avulla, kertoo Kaarinan kaupungin rakennuttajapäällikkö Markku Leinonen.

– Käyttäjiä osallistavalla suunnittelulla pyrittiin luomaan helposti hahmotettava ja muunneltava oppimisympäristö. Uudet opetussuunnitelmat ovat vaikuttaneet huomattavasti nykypäivän koulurakentamiseen. Tilojen on sovelluttava monenlaiseen toimintaan ja oltava helposti muunneltavissa. Näin ne palvelevat muuttuvia käyttäjäryhmiä ja käyttötarpeita myös tulevaisuudessa. Rakennuksen arkkitehtuurissa ja rakenneratkaisuissa on kuitenkin pyritty pitäytymään toimiviksi koetuissa tavoissa.

Lue lisää

Katso kaikki