Hiilineutraalia rakentamista testataan kahdeksassa kohteessa – ”Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on toistaiseksi puuttunut”

Seitsemän rakennuttajaa aloittaa kahdeksassa erilaisessa kohteessa Green Building Council Finlandin koordinoiman Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin. Ohjetta testaavat kehittävät samalla raportointipohjaa uskottavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen. Pilottikohteiden toteuttajina toimivat Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy, SATO Oyj, Arena 3.3 Oy, Lehto Group, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Stora Enso, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ja Jatke, sekä Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy, kertoo Green Building Council Finland tiedotteessaan.

Talotekniikka-lehti

Koekäytössä olevan ohjeen keskeinen tavoite on antaa hiilineutraalia rakennusta tavoittelevalle taholle ohjeita ja suosituksia siitä, kuinka hiilineutraaliutta voidaan arvioida, mitä näkökulmia on huomioitava ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Hiilineutraalissa rakennuksessa on huomioitu koko elinkaaren ajalta kaikki rakennukseen liittyvät ilmastovaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun saakka, riippumatta siitä, missä päästöt aiheutuvat ja missä vaiheessa elinkaarta ne syntyvät. Huomioon otetaan rakennuksen lisäksi rakennuspaikan hiilijalanjälki.

Rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan noudattaen EN 15978 –standardia. Lähtökohtana on Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän viimeisin versio, josta pilotissa on osin mahdollista poiketa hankkeen todellisten olosuhteiden huomioimiseksi tarkemmin.

Ohjeen perusperiaate on, että hiilineutraaliutta on ensisijaisesti tavoiteltava vähentämällä koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Siltä osin, kun päästöjä ei pystytä vähentämään, ohjeessa suositellaan myös erilaisia keinoja potentiaalisten ilmastohyötyjen kasvattamiseen ja niiden tuottamien hyötyjen arviointiin.

Ilmastohyötyjä neuvotaan arvioimaan samoilla periaatteilla kuin ulkoisia kompensaatioitakin. Erityisesti kiinnitetään huomiota hyötyjen pysyvyyteen ja kaksoislaskennan välttämiseen. Jäljelle jäävät elinkaaren päästöt katetaan vastuullisilla päästökompensaatioilla.

– Green Building Council Finland julkaisi 17.2.2022 Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla -ohjeen, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen päästökompensaatioiden hankintaan, kertoo pilotointia koordinoiva kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandista tiedotteessa.

Yhteiset määrittelyt lisäävät luotettavuutta

Green Building Council Finland nojaa toimialan yhteisten määrittelyiden laatimisessa laajaan asiantuntijaverkostoon, joissa yhteisistä määrittelyistä sovitaan.

– Hyvänä esimerkkinä on kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäytön määritelmä, jonka Kiinteistöt-toimikuntamme julkaisi viime vuonna, kertoo Tähtinen tiedotteessa.

Hiilineutraalin rakennuksen määritelmää on laadittu Rakentaminen -toimikunnassa.

– Hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on toistaiseksi puuttunut. Etenkin nyt kun kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi nopeaa muutosta, kohti vähähiilisyyttä ja lopulta hiilineutraaliutta, on tärkeää, että keskeiset käsitteet ovat yhteisesti sovittuja ja ymmärrettyjä. Yhteinen määrittely lisää hiilineutraalisväitteen luotettavuutta, kertoo tiedotteessa Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy, FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja

 

Pilotointikohteet:

 

Hankkeen nimi: Honkasuon Aarreaitat

Hankkeen sijainti: Helsinki

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Heinäkuu 2022

Rakennustyyppi: Kaksikerroksinen rivitalo, 7 asuntoa

Hankkeen laajuus: 900 m2

Toteuttaja: Rakennusasiaintoimisto Aarre Oy

 

Hankkeen nimi: Saturnuksenrinne 2

Hankkeen sijainti: Vantaa

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Elokuu 2024

Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo

Hankkeen laajuus: n. 3900 brutto m2

Toteuttaja: SATO Oyj

 

Hankkeen nimi: Arena 3.3 / Kivistön monitoimiareena

Hankkeen sijainti: Vantaa

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025

Rakennustyyppi: Monitoimiareena, hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa

Hankkeen laajuus: 64 800 km²

Toteuttaja: Arena 3.3 Oy

 

Hankkeen nimi: Länsi-Pasilan ekologinen kerrostalohanke

Hankkeen sijainti: Helsinki

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: Arvio 2026

Rakennustyyppi: Asuinkerrostalo

Hankkeen laajuus: Alustavasti 3263 kem2 sekä kellari 355 m2

Toteuttaja: Lehto Group

 

Hankkeen nimi: Katajanokan laituri

Hankkeen sijainti: Helsinki

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2024

Rakennustyyppi: Toimisto- ja hotellirakennus

Hankkeen laajuus: 21000 m2

Toteuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

 

Hankkeen nimi: Kiinteistö Oy Tuusulan Högberginhaaran Jatke II

Hankkeen sijainti: Tuusula

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: arvio syksy 2022

Rakennustyyppi: Logistiikkakohde

Hankkeen laajuus: 17 000 m2

Toteuttaja: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito & Jatke

 

Hankkeen nimi: Firdo

Hankkeen sijainti: Helsinki

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: kesäkuu 2025

Rakennustyyppi: Toimistorakennus

Hankkeen laajuus: n. 18 000 brm2

Toteuttaja: Skanska CDF Oy

Hankkeen nimi: Skanska Kodit

Hankkeen sijainti: Helsinki / Tampere

Arvioitu tai todellinen valmistumisajankohta: 2025–2027

Rakennustyyppi: Asuinrakennus

Hankkeen laajuus: n. 7000 brm2

Toteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy

 

Lue lisää

Katso kaikki