Hemsö rakentaa nollaenergiaan tähtääviä rakennuksia

Euroopan investointipankki lainoittaa Ruotsin suurimpiin kaupunkeihin nousevien yhteiskuntakiinteistöjen rakentamista lähes 300 miljoonalla eurolla.

Euroopan investointipankki lainoittaa Ruotsin suurimpiin kaupunkeihin nousevien yhteiskuntakiinteistöjen rakentamista lähes 300 miljoonalla eurolla.

Euroopan investointipankki EIP on allekirjoittanut Hemsön kanssa lainasopimuksen, jonka arvo on kolme miljardia Ruotsin kruunua (292 miljoonaa euroa). Ruotsalainen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja aikoo käyttää pitkäaikaista rahoitusta rakentaakseen terveydenhoito- ja tutkimusinfrastruktuuria, hoivakoteja ja oppilaitoskiinteistöjä, joissa kaikissa noudatetaan NZEB- eli lähes nollaenergiarakennus -standardeja. Standardilla tähdätään mahdollisimman pieneen energiankulutukseen kiinteistöissä.

Kiinteistöt sijaitsevat Ruotsin suurimmissa kaupungeissa.

“Pohjoismaissa energiatehokkuus on ratkaiseva kysymys, joten tuemme todella mielellämme Hemsötä tässä projektissa. Julkiset kiinteistöt tuottavat suuren osan hiilidioksidipäästöistämme, ja siksi niiden energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä askel kohti hiilijalanjäljen pienentämistä”, kommentoi EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb.

Vakuudeton laina tarjoaa Hemsölle ulkoisen rahoituksen lähteen, joka on kestävä, joustava ja kohtuuhintainen. Koska suurin osa Hemsön kiinteistöissä tuotetuista palveluista on verorahoitteisia, EIP:n tarjoama taloudellinen lisäarvo hyödyttää kansalaisia.

“Olemme innoissamme pitkäaikaisen yhteistyön alkamisesta EIP:n kanssa. EIP keskittyy vihreisiin ja sosiaalisesti merkityksellisiin investointeihin, mikä sopii hyvin Hemsön liiketoimintamalliin, joka tähtää kestävään sosiaaliseen infrastruktuuriin. Uusi laina monipuolistaa yrityksen rahoitusta ja mahdollistaa jatkossakin pitkäaikaiseen rahoitukseen keskittymisen suunnitelluissa projekteissamme”, sanoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.

Yhteiskuntakiinteistöjen kysynnän odotetaan kasvavan. Kysyntä on seurausta paitsi demografisista syistä, myös kaupungistumisesta, joka on jatkuvasti vahvistuva ilmiö Pohjoismaissa. Projekti tukee kansallisia ja eurooppalaisia energiatehokkuuden tavoitteita ja vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen pienenemiseen. Tällä tavoin projekti tukee ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita sekä energian toimitusvarmuuden monipuolistamista EU:ssa.

 

Lue lisää

Katso kaikki