Helsingin kaupunki on valinnut Caverionin energiatehokkuuspalveluiden kumppaniksi

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan muun muassa uusimalla ilmanvaihto- sekä muita talotekniikkajärjestelmiä.

Caverion on valittu kumppaniksi parantamaan Helsingin palvelurakennusten energiatehokkuutta – pilottien tavoitteena 30 prosentin vähennys CO2-päästöissä.

Pilotteina toteutetaan Myllypurossa sijaitsevan Liikuntamyllyn ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat hankkeet.

Helsingin kaupungilla on omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat tavoitteet. Olemassa olevien rakennusten energiankulutuksen pienentäminen on välttämätöntä, jotta kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin päästään.

– Palvelurakennukset ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa ja niissä on mahdollisuus tehostaa energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Samalla kiinteistöistä voidaan uusia vanhentuneita järjestelmiä ja vähentää näin kiinteistöjen korjausvelkaa. Uudenaikaiset talotekniikkajärjestelmät mahdollistavat energiansäästön lisäksi paremman sisäolosuhteiden hallinnan sekä tulevaisuudessa kiinteistöjen liittämisen kysyntäjoustomarkkinaan, sanoo johtava energia-asiantuntija Jukka Huikari Helsingin kaupungilta.

Tavoitteena 2 200 MWh:n energiasäästö, joka vastaa noin 110 omakotitalon vuosikulutusta

Liikuntamyllyn ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien hankkeiden tavoitteena on saavuttaa noin 2 200 MWh vuotuinen energiansäästö, joka vastaa noin 330 tonnin vuotuista hiilidioksidipäästövähennystä. Lähtötasosta laskettuna tämä merkitsee lähes 30 prosentin kokonaissäästöä.

Hankkeet toteutetaan ESCO-energiansäästösopimuksella, jossa investointi maksetaan syntyvillä säästöillä. Sopimuskausi on 8 vuotta, jona aikana Caverion takaa vuotuiset säästöt. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan muun muassa uusimalla ilmanvaihto- sekä muita talotekniikkajärjestelmiä.

Kaukolämmön rinnalle otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa rakentamalla energiakaivot viilennykseen ja lämmitykseen.  Kiinteistöissä otetaan lisäksi käyttöön älykkäitä energiatehokkaita lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjauksia ja kiinteistöt liitetään Caverionin etähallintaan sopimuskauden ajaksi.  Uudistukset toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiatehokkuudesta sopimuskauden ajan.

– Hiilineutraalius on yhteinen tavoitteemme ja Caverion on sitoutunut yhdessä asiakkaidensa kanssa mahdollistamaan suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino kasvattaa yhteistä hiilikädenjälkeämme, sanoo liiketoimintajohtaja Laura Karotie Caverionista.

Hanke liittyy Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen, jossa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Hankkeelle on myönnetty Business Finlandin energiatuki.

Lue lisää

Katso kaikki