Purmon vesikiertoinen Eco Clay pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä on ympäristöystävällinen ja reagoi nopeasti muutoksiin.

Helppoa ja huoletonta

ISH-opiskelijaraportti: Helppoa ja huoletonta

Lämmitys

työryhmä: Valtteri Viitikko, Janniina Salminen, Joonas Hukkanen ja Miki Kantola

Ilmastonmuutoskeskustelun paineen alla yhä ympäristöystävällisemmät lämmitysratkaisut ovat kuumaa tavaraa alalla. Ongelmiin on vastattu muun muassa tehokkaammilla lämpöpumpuilla ja erilaisilla pintasäteilijöillä. Matalalämpöiset lattialämmitysjärjestelmät ovat myös innovaatioiden keskipisteessä.

Helpolla ei kuitenkaan päästä, kun tavoitteena on löytää järjestelmiä, jotka olisivat helppo asentaa, huolettomia käyttää ja reagoisivat nopeasti olosuhdemuutoksiin muun älykkään talotekniikan rinnalla.

Tämäkään ei kuitenkaan enää riitä. Klassiset valkoiset radiaattorit pitävät pintansa, mutta niiden lisäksi seinille halutaan enemmän omannäköisiä laitteita. Lämmitys on osa sisustusta, sen on oltava kaunista ja tyylikästä, unohtamatta sen käyttötarkoitusta.

Jäähdytys

työryhmä: Kosti Kuronen, Behre Aslan, Emmi Kaarto ja Ville Pussinen

Jäähdytyspuolella tämän hetken vahvin trendi haastattelujen perusteella on rakennusautomaation kehitys ja automaation mahdollisimman helppo saavutettavuus myös loppukäyttäjälle, jolla ei välttämättä ole kovin vahvaa teknistä osaamista.

Haastattelujen aikana havaittiin halu luoda käyttäjäystävällisempiä käyttöliittymiä ja valvontalaitteita, jotta myös esimerkiksi kiinteistönhoito voi tarvittaessa muuttaa järjestelmän arvoja ja asetuksia etäyhteyksien kautta ja asukkaat puolestaan tarkastella esimerkiksi omaa kulutustaan tai säätää asuntonsa lämpötilaa.

Internet of things on nykypäivän lentävä lausahdus. Monet tuotteet sisältävät IoT-valmiuden jo valmiiksi tuottajasta riippumatta, jolloin tuotteet ovat helposti liitettävissä internetiin. Useat yritykset eivät tahdo kehittää yksittäisiä tuotteitaan merkittävästi, vaan he keskittyvät enemmän kokonaisvaltaisten järjestelmien kehitykseen sekä niiden älykkyyteen.

Tulevaisuudesta kysyttäessä lähes kaikki toimijat ottivat esille EU:n F-kaasuasetuksen, jolla tulee olemaan merkittävä vaikutus jäähdytysalaan tulevaisuudessa. Laitteistoihin liittyvää hienosäätöä tehdään myös osien ja materiaalien osalta, jotta saadaan viimeisetkin prosentit hyötysuhteeseen, mutta merkittävimpänä haasteena tulevaisuudessa nähtiin juuri F-kaasuasetus.

Toimijoista muutama mainitsi Pohjoismaat hankalaksi toimialueeksi vaativien määräysten vuoksi. Yksi syy vaikeuteen Pohjoismaiden markkinoilla oli yhden toimijan mukaan myös se, että Pohjoismaat suosivat luonnollisia kylmäaineita kuten hiilidioksidia ja ammoniakkia.

Kuitenkin monet yrityksistä näkivät Pohjoismaat positiivisella tavalla, sillä myyntiin ja markkinointiin on sijoitettu resursseja huolimatta siitä, että meillä on vaativia määräyksiä rakentamiseen liittyen.

Uudesta Smart Readiness Indicatorista (SRI) oli kuullut vain harva toimija ja vain yksi haastattelemistamme yrityksistä oli jollain tavalla valmistautunut nimenomaan tätä asiaa varten. Yleisesti ottaen tieto kyseisestä aiheesta tuntui olevan kutakuinkin vajavaista.

Jätä kommentti

*

*