F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin rekisteröimille, pätevyysvaatimukset täyttäville asennus- ja huoltoyrityksille. Pätevyysvaatimusten tarkoitus on ehkäistä laitteiden osaamattomasta asentamisesta ja huollosta aiheutuvia kylmäainevuotoja eli kasvihuonekaasupäästöjä.
Tavallisimpia F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ovat mm. R-134a, R-404A, R-407-A, R-407-B, R-407-C, R-410A, R-410B ja R-507A. F-kaasuja voidaan käyttää myös sammutusaineina, liuottimina tai ponnekaasuina.
Toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyydet voi tarkistaa Tukesin verkkosivuilta löytyvistä kylmäalan rekistereistä. Pätevyysvaatimukset koskevat myös kylmälaitteita valmistavia yrityksiä, jos valmistukseen kuuluu kylmäaineen täyttö tai muu kylmäaineen käsittelyä vaativa työ. Pätevyysvaatimukset eivät koske sellaisia yrityksiä, jotka ainoastaan varastoivat ja/tai myyvät kylmäaineita.
Kylmälaiteliikerekisteristä löytyvät ne toiminnanharjoittajat, joille on myönnetty kylmälaiteliiketodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

Kylmäalan pätevyysrekisteristä löytyvät ne henkilöt, joille on myönnetty kylmäalan vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyystodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/

Lue lisää

Katso kaikki