Caverion sovintoon kartellitutkimuksesta Saksassa

Yhtiö joutuu maksamaan enintään 40,8 miljoonan euron sakot toiminnastaan, jonka on katsottu rajoittaneen kilpailua Saksassa.

Caverion on sopinut Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa kartelliasian, jota viranomainen on tutkinut vuodesta 2014. Tutkimus koskee useita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia Saksassa.

Caverion Deutschland GmbH:n (ja sen edeltäjien) on todettu osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Caverion Deutschland GmbH:lle määrätään enintään 40,8 milj. euron sakko. Sakon lopullinen määrä vahvistetaan Saksan liittovaltion kilpailuviraston päätöksellä lähiaikoina.

“Tutkimus on nyt viety loppuun osaltamme ja epäselvyys asiasta on päättynyt. Olemme alusta alkaen antaneet täyden tukemme Saksan liittovaltion kilpailuvirastolle ja toimineet täydessä yhteistyössä tutkimuksen edetessä. Olemme tyytyväisiä sopimuksen syntymisestä ja siitä, että asia on käsitelty osaltamme loppuun Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa.

Caverion on panostanut Compliance-asioiden edistämiseen välttääkseen rikkomuksia tulevaisuudessa. Osana Compliance-ohjelmaansa kaikkien työntekijöiden on suoritettava e-opiskelumoduuli ja lisäkoulutusta annetaan läpi organisaation. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Caverionin eettisiä liiketoimintaperiaatteita, jotka asettavat nollatoleranssin kilpailun vastaisten toimien, korruption, lahjonnan tai ylipäätään laittomuuksien suhteen.

“Eettinen menettely on Caverionin toiminnan kulmakivi ja jatkamme vahvaa panostusta Compliance-ohjelmamme edelleen vahvistamiseksi. Eettisiä liiketoimintaperiaatteita koskevia rikkomuksia on täysin mahdotonta hyväksyä Caverionissa ja niitä ei koskaan tulisi enää tapahtua”, Ari Lehtoranta sanoo.

 

Jätä kommentti

*

*