Myös biotalous vaatii kyberturvaa

Vesi- ja jätehuoltoon kajoamalla ja sitä vahingoittamalla voidaan pysäyttää kokonainen kaupunki.

Vesi- ja jätehuoltoon kajoamalla ja sitä vahingoittamalla voidaan pysäyttää kokonainen kaupunki.

”Tulevaisuuden vesihuollossa yhdistyvät automaatio-osaaminen, valvonta, analytiikka ja kyberturva. Automaatiojärjestelmät eivät liity pelkästään tuotannon toimintakykyyn ja häiriöttömyyteen, vaan niillä on yllättäviä kytköksiä koko yhteiskunnan toimivuuteen kriisitilanteissa”, teknologiakonserni Insta Groupin toimitusjohtaja Henry Nieminen sanoo.

Insta on kehittänyt vesihuollon automaatiota varten esimerkiksi jätevedenpuhdistamoiden energian- ja käyttöhyödykehallintaan soveltuvan ohjelmiston. Se mahdollistaa kustannussäästöt, tuotannon tehostamisen ja teknisen hallinnan.

Tiedonkeruussa ja tiedon analysoinnissa keskitytään hyödynnettävyyteen: jätevedenpuhdistamoissa energiansäästö yleisesti tulee ilmastuksesta eli veden hapetusprosessista. Tämän ohella tärkeäksi ovat osoittautuneet myös kemikaalien ja muiden vedenpuhdistukseen käytettävien käyttöhyödykkeiden optimointi.

”Myös prosessissa syntyvän lietteen hyödyntäminen energiaksi mädättämöiden kaasuntuotannon avulla on merkittävässä roolissa monen jätevedenpuhdistamon lämmityksen ja sähkönjakelun omavaraisuudessa”, Insta Automationin liiketoimintajohtaja Jyri Stenberg kertoo.

Esimerkiksi Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa automaation tuottama puhdistetun jäteveden lämpö hyödynnetään, kun tehdään kaukolämpöä ja -kylmää. Puhdistamon poistoputkesta tuleva vesi on viereen virtaavan Aurajoen vettä puhtaampaa.

Insta on vahvasti mukana myös pääkaupunkiseudun biotalousosaamisessa erityisesti vesihuolto- ja energiasegmenteissä, ja tämä osaaminen on merkittävässä roolissa myös Itämeren suojelussa. Instan toteuttamien automaatioratkaisujen avulla tehostetaan esimerkiksi luontoa säästävää energiatuotantoa ja jätevedenpuhdistamoiden energiaomavaraisuutta.

Automaatio on kansallista turvallisuutta

Vesihuolto kuuluu kriittiseen infraan, jonka turvaaminen on tärkeä osa koko yhteiskunnan turvallisuutta. Esimerkiksi pelkästään Instan toimittamien vesihuollon järjestelmien piirissä on yli kolme miljoonaa suomalaiskuluttajaa.

Modernissa vesihuollossa monipuolinen osaaminen tulee tarpeeseen. Insta suunnittelee ja toteuttaa kyberratkaisuja myös vedentuotannon turvaamiseksi.

Vesi- ja jätehuolto on jatkuva puheenaihe huoltovarmuuskeskusteluissa, koska sen vahingoittaminen voi pysäyttää koko kaupungin. Tämä vältetään auttamalla laitoksia turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden ylläpitämisessä.

”Automaatio näkyy yllättävissäkin paikoissa. Kriisinsietokyky paranee, kun automaatiojärjestelmä on suunniteltu kestämään häiriötilanteita”, Nieminen muistuttaa.

Lue lisää

Katso kaikki