Äyräväinen Oy laajentaa sähkösuunnitteluosaamistaan Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:n ostolla

Äyräväinen Oy on ostanut Helsingissä ja Tampereella toimivan Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:n (VVA).

VVA:n Helsingin toimipiste sulautuu samassa kaupungissa toimipaikkaansa pitävään Äyräväiseen. VVA:n Helsingissä tehdyt sopimukset pysyvät voimassa sovitusti. VVA Helsingin yhteystiedot säilyvät vielä nykyisinä myös jatkossa. VVA:n Tampereen toimipiste jatkaa entisellä nimellään omana Äyräväisen omistamana yhtiönä.

Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Veikko Linnainmaa. VVA:n Tampereen henkilöstö jatkaa entisissä työtehtävissään. Kaikki Veikko Linnainmaan tekemät VVA:n suunnittelusopimukset pysyvät voimassa ja toiminta jatkuu kuten ennenkin kaikkine nykyisine yhteystietoineen.

Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy on perustettu vuonna 1957. VVA:n henkilökunnan kokonaisvahvuus kaupantekohetkellä oli 5 henkilöä. VVA on erikoistunut datakeskusten, rakennusten ja raskaan teollisuuden sähkösuunnitteluprosesseihin.

Helsingin ja Tampereen toimipisteiden kautta yrityksen toiminta ulottuu niin kattaa niin Suomen kuin kansainväliset markkinat.

Kaupan odotetaan edistävän molempien osapuolten toimintaa. VVA:n pitkän historian ja hyvän maineen toivotaan tuovan Äyräväiselle uusia asiakassuhteita, mikä luo kasvua Helsingissä ja auttaa yritystä saamaan jalansijaa Tampereella.

Äyräväisen mukaantulo auttaa VVA:ta viemään projektejaan loppuun tehokkaammin ja palvelemaan asiakkaitaan entistä vankemmalla ammattitaidolla jopa koko TATE-kentän laajuudella.

– Maantieteellinen laajentuminen on ollut Äyräväisellä ajatuksissa jo pidemmän aikaa, sanoo toimitusjohtaja Henri Airaksinen.

Lue lisää

Katso kaikki