ASTU-hankkeella kohti asukaskeskeisempää asumista

Asumisen Tulevaisuus (ASTU) -hankkeen visiona on ”Suomi asukaskeskeisen rakentamisen ja palvelujen avoimen ekosysteemin edelläkävijänä 2023!” 

Asumisen Tulevaisuus (ASTU) -hankkeen visiona on ”Suomi asukaskeskeisen rakentamisen ja palvelujen avoimen ekosysteemin edelläkävijänä 2023!”

VTT:n johdolla hankkeessa haastetaan asumiseen liittyvien toimialojen vakiintuneita ja tarjoajakeskeisiä arvoketjuja sekä pirstaloituneita markkinoita. Edelläkävijyyttä haetaan kestävää uudistumista edistävillä asiakaskeskeisillä palveluratkaisuilla, jotka hyödyntävät alusta- ja jakamistalouden skaalautuvuutta ja palvelujen personoitavuutta.

Hankkeessa muodostetaan tiekartta avoimelle asumisen ekosysteemille sekä kansainvälisesti kilpailukykyisisiä palvelukonsepteja. Niissä yhdistyy ymmärrys asumisesta kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävänä sekä kestävänä arvonluontina ja resurssien optimaalisena integrointina.

Monitieteinen ASTU-hanke edistää asuinrakentamisen ja asumispalvelujen toimijoiden avointa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Esimerkiksi osapuolten rakentamat living lab -ympäristöt mahdollistavat ratkaisujen käyttäjäkeskeisen kokeilun ja yhteiskehittämisen. Osallistuvia yrityksiä yhdistävät kunnianhimoiset uudistumis- ja kasvutavoitteet ja halu olla edelläkävijänä toimialaansa haastaen.

Hankkeessa mukana olevista yrityksistä Kotoprolla, Cubestalla ja SSA Groupilla on hankekokonaisuudessa oma T&K-projektinsa, jonka tavoitteita he summaavat seuraavasti:

”SSA Groupin tavoitteena hankeyhteistyössä on luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen ”Own It, Rent It & Use It”-liiketoimintakonsepti, jonka avulla maksimoidaan kiinteistöjen käyttöaste ja joka pystyy vastaamaan nopeasti kehittyviin asiakastarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin”, kertoo Jussi Paakinaho hankkeessa SSA Hotelssilta.

”Kotopron tavoite on tulla kokonaisvaltaiseksi koko rakennuksen elinkaaren yltäväksi tiedonkeruuratkaisuksi, joka antaa aivan uudenlaisen asukaskokemuksen helpolla tiedon löydettävyydellä, jaettavuudella ja edelleen ylläpidettävyydellä”, kertoo Samuli Suomala Kotoprolta.

”Meillä Cubestalla tavoitteena on ASTU-hankkeen avulla kehittyä pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisellä kohdemarkkinalla tunnetuksi ja kilpailukykyiseksi asumisratkaisujen toimittajaksi, joka yhdistää edelläkävijämäisesti laadukkaan asunnon ja asumisen kokonaisvaltaiset palvelut ekologisesti kestävällä tavalla”, kertoo Ilkka Rainio Cubestalta.

Hanke toteutetaan 2019-2021 yhteistyössä Business Finlandin kanssa ja osana Avointa Asiakaskeskeistä Ekosysteemiä.

Hankkeessa mukana olevat yritykset: Kotopro, Cubesta, SSA Group, Setlementtiasunnot, Taloyhtio.Info, MTR Isännöinti, Walttari isännöintitoimisto, Inno Isännöinti, Runosmäen Lämpö ja Herttuan kiinteistöpalvelu.

Lisäksi mukana on mm. Isännöintiliitto tulosten välittäjäkumppanina.

Lue lisää

Katso kaikki