Asbestia käytössä vielä 1990-luvun alkupuolella

Asbestipitoisten rakennusmateriaalien käyttäminen jatkui vastoin yleistä käsitystä 1990-luvun alkuvuosiin saakka.

Asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistus ja maahantuonti on ollut kielletty vuoden 1993 alusta lähtien sekä myyminen että käyttöönottaminen vuodesta 1994 lähtien. Nykyään asbestin käyttö ja käsittely rajoittuu lähinnä korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen kunnostustöihin.

Rakennuttajan tehtävä on selvittää, sisältävätkö purettavat rakenteet terveydelle vaarallisia materiaaleja, kuten asbestia. Käytännössä rakennuttaja yleensä siirtää huolehtimisvelvollisuuden sopimuksella työtä toteuttavalle taholle. Lopullinen vastuu säilyy kuitenkin rakennuttajalla.

Suunnittelulla vähennetään altistumisvaaraa

Ennen purkutöiden aloitusta asbestikartoituksen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi. Asbestikartoituksella voidaan säästää taloyhtiön tai muun rakennuttajan kustannuksia siten, ettei kalliina asbestityönä pureta materiaaleja, jotka eivät sisällä asbestia. Asbestikartoituksessa selvitetään, sisältävätkö materiaalit asbestia ja onko niiden purkaminen tehtävä luvanvaraisena asbestinpurkutyönä, johon tarvitaan työsuojelupiirin lupa. Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut.

Työntekijöiden ja asukkaiden altistumista asbestipölylle on vältettävä. Purkutyössä, jossa on asbestille altistumisen vaara, altistumista voidaan vähentää ja ehkäistä suunnittelemalla työ huolellisesti ja toteuttamalla se niin, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän ja se poistetaan lähellä syntypistettään. Työssä on käytettävä altistumista ehkäiseviä työvälineitä ja henkilösuojaimia.

Siivouksen hoitaa ammattilainen

Jos huoneistossa on jo purettu asbestipitoisia materiaaleja ilman riittäviä suojatoimenpiteitä, asbestipöly on poistettavissa valtuutetun liikkeen tekemällä asbestisiivouksella. Siivouskustannukset voivat kuitenkin ylittää huomattavasti kustannukset, joita olisi aiheutunut remonttia edeltävästä asbestikartoituksesta. Asbestipurkua koskevien velvoitteiden laiminlyöminen voi johtaa myös vahingonkorvaus- ja rangaistusvastuuseen. Mahdolliset asbestin aiheuttamat terveysvaikutukset voivat ilmetä jopa kymmenien vuosien kuluttua.

Lisätietoja

Lue lisää

Katso kaikki