Arviointimenetelmä ääritilanteiden todennäköisyyksien arviointiin

VTT:n tutkijat kehittivät harvinaisten ääritilanteiden, kuten myrskyjen, tulvien ja maanjäristysten todennäköisyyksien arviointiin entisiä tarkemman arviointimenetelmän.

Myrskytuuliin, tulviin, tsunameihin, maanjäristyksiin ja muihin ääritilanteisiin varaudutaan vankemmalla rakentamisella, tulvavalleilla, huleveden ohjauksella ja rajoittamalla rakentamista riskialueille. Varautumisen kannalta on tärkeää tietää, kuinka todennäköisiä suurta vahinkoa aiheuttavat ääritilanteet ovat. Arviointeja tehdään tutkimalla aikaisempien ääritilanteiden esiintymistä tilastollisesti, eli niin sanotuilla ääriarvoanalyysillä.

VTT:n tutkijat Lasse Makkonen ja Maria Tikanmäki kehittivät uuden, tarkemman ääriarvoanalyysimenetelmän, joka helpottaa esimerkiksi rakennusmääräysten suunnittelua ja on sovellettavissa esimerkiksi tekoälyohjelmissa ja lääketieteellisen datan analysoinnissa.Uusi menetelmä tulee tarkentamaan ääritilanteiden todennäköisyyksien arviointia ja siten helpottamaan taloudellisesti optimaalista, mutta turvallista varautumista esimerkiksi rakennusmääräysten ja aluesuunnittelun avulla.

”Erityisen tärkeää hyvin harvinaisten ääritilanteiden todennäköisyyksien arviointi on silloin, kun tilanteeseen liittyvät vahingot ovat hyvin suuria, esimerkiksi ydinvoimaloiden ja suurten patojen tapauksessa”, toteaa Makkonen.

Jätä kommentti

*

*