”Arkkitehtien koulutukseen ei kuulu miettiä, missä viemärilinjat kulkevat”

Arkkitehdit ja TATE-suunnittelijat kävivät tervetullutta vuoropuhelua taannoin pidetyssä työpajassa Granlundilla.

Arkkitehdit ja TATE-suunnittelijat kävivät tervetullutta vuoropuhelua taannoin pidetyssä työpajassa Granlundilla. Arkkitehdit lupasivat, että heidän työtään saa kyseenalaistaa, mutta tärkeintä on yhdessätekeminen.

teksti: Sanna Karppinen

Parviainen Arkkitehdit Oy:n arkkitehdit Jaakko Berg ja Laura Vara kävivät kertomassa Granlundintalotekniikkasuunnittelijoille arkkitehdin työskentelyprosessista. Kaikki tilaisuuteen osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että varhainen yhteistyö sujuvoittaisi rakennushankkeita ja auttaisi säästämään kaikkien osapuolten aikaa ja rahaa.

Arkkitehdin mielenmaisema -luennon tarkoituksena oli etsiä suunnitteluprosessiin uusia käytäntöjä, joilla vältettäisiin jatkuvaa uudelleensuunnittelua. Turhaa tai ristikkäistä työtä halutaan tehdä molempien suunnittelupöytien äärellä mahdollisimman vähän.

Arkkitehtonisen luomuksen ja toimivan tekniikan symbioosi?

Arkkitehtien työ on luovaa. Asiakkaille myydään mielikuvia esittelemällä lopputulosta jo suunnittelun alkuvaiheessa visuaalisesti virtuaalisen todellisuuden (VR) ja 3D-tietomallinnuksen avulla.

Talotekniikkasuunnittelu edustaa prosessin toista puolta: kiinteistön toimivuutta. Ongelmia syntyykin tyypillisesti siinä vaiheessa, kun asiakkaan jo hyväksymiin arkkitehtipiirustuksiin aletaan liittää talotekniikkaa.

– Arkkitehtien koulutukseen ei kuulu miettiä, mihin ilmanvaihtokoneet sijoitetaan tai missä viemärilinjat kulkevat, Vara korostaa. – Arkkitehdin suunnitelmat olisikin hyödyllistä näyttää erikoissuunnittelijoille jo varhaisessa vaiheessa, jolloin voisimme yhdessä miettiä, mitä tilavarauksia tekniikka vaatii, onko rakennus mahdollista toteuttaa nykymääräyksillä ja minkälaisia vaihtoehtoja toteutukseen on olemassa.

Yhteistyö antaa TATE-suunnittelulle aikaa

Suunnittelu ei ole koskaan kertasuoritus, vaan tarkentuva prosessi, mutta ongelmia aiheuttaa, että talotekniikkasuunnitelmien pitäisi olla valmiit siinä vaiheessa, kun arkkitehtisuunnittelu on edennyt vasta 30 prosenttia. Arkkitehdeille tilanne voi näkyä hitaana erikoissuunnitteluna.

– Suunnitteluprosessi itsessään aiheuttaa sen, että TATE-suunnitelmia joudutaan tekemään jatkuvasti uudelleen, mikä kuormittaa suunnittelijoita kohtuuttoman paljon, Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Tynitoteaa.

– Yritämmekin nyt yhdessä miettiä, miten toteutussuunnitteluun löytyisi uusia vaihtoehtoja. Arkkitehdin tahtotila olisi tärkeää saada TATE-suunnittelijoiden tietoon nopeasti ja suunnittelijoiden tuottaa tarvetietoa arkkitehdeille nykyistä aktiivisemmin. On uskallettava haastaa toinen toisiaan ja esittää tyhmiäkin kysymyksiä.

Arkkitehdin piirustuksia saa kyseenalaistaa

Jos arkkitehdin luoma kokonaiskonsepti esiteltäisiin ensin koko suunnitteluryhmälle ja vasta sitten asiakkaalle, tilavarausten yhteensovitus onnistuisi kivuttomammin ja asiakas olisi todennäköisesti tyytyväisempi lopputulokseen.

– Kannustan TATE-suunnittelijoita kyseenalaistamaan ja haastamaan kaiken, mitä arkkitehti on piirtänyt, Berg rohkaisee.

– Alussa olisi parasta hahmotella vain suunnittelun pääperiaatteet ja hyväksyttää erikoissuunnittelijalla tilan esimerkkimoduuli. Samalla voisimme huomioida rakennuksen energiatehokkuuteen ja jäähdytykseen liittyvät asiat, joihin rakennuksen sijainnilla ja suunnalla on suuri merkitys. Suunnitteluvaiheessa energiaoptimointi tontilla on paljon helpompaa kuin myöhemmin.

Lue lisää

Katso kaikki