Åf Pöyry St1:n suunnittelukumppaniksi Ruotsiin

ÅF Pöyry valittu St1:n suunnittelukumppaniksi uuden biojalostamon investointiprojektiin Ruotsin Göteborgiin.

ÅF Pöyry valittu St1:n suunnittelukumppaniksi uuden biojalostamon investointiprojektiin Ruotsin Göteborgiin.

ÅF Pöyry on saanut toimeksiannon St1:ltä liittyen uuden biojalostamon investointihankkeeseen. Göteborgiin rakennettava jalostamo on St1:n historian suurin yksittäinen investointi.

Investoinnin arvo on noin 1,5 miljardia kruunua. ÅF Pöyryn toimeksianto sisältää kaikki suunnitteluosa-alueet sekä hankinta- ja aikataulutuspalvelut. Investointihankkeeseen kuuluu sekä uudet yksiköt että olemassa olevien yksiköiden parantaminen ja uusi varastointialue.

Energiayhtiö St1:n visio on oman uusiutuvan energian tuotannon jatkuva kehittäminen ja vahvistaminen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eri sektoreilla. Saavuttaakseen tämän yhtiö pyrkii kehittämään ja kaupallistamaan ympäristömyönteisiä kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, jotta fossiiliset polttoaineet voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä.

St1:n jalostamo Göteborgissa on yksi maailman energiatehokkaimmista. Sillä on merkittävä rooli yhtiön vision toteuttamisessa ja edistyneiden uusiutuvien polttonesteiden strategian täytäntöönpanossa.

St1 on päättänyt rakentaa vedyn tuotantolaitoksen, jotta jalostamolla voidaan aloittaa uusiutuvan dieselin valmistus. Uuden jalostamon tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia uusiutuvaa HVO-dieseliä (Hydrogenated Vegetable Oils) vuodessa. Tätä liikennepolttonestettä voidaan sekoittaa dieseliin tai diesel voidaan korvata sillä. Tuotanto pyritään aloittamaan vuoden 2022 alussa.

”Olemme varmoja, että valittuna kumppanina palvelumme ja teknologiset ratkaisumme tulevat vastaamaan St1:n tarpeita.””, sanoo Mikael Fränckel, ÅF Pöyryn Prosessiteollisuus-divisioonan Ruotsin liiketoiminta-alueen johtaja.

”Uusiutuvien polttoaineiden strategiamme tavoitteena on saavuttaa kunnianhimoiset 2030 ilmastotavoitteet kotimarkkinoillamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Meille on erittäin tärkeää vähentää liikennepolttonesteiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi tuotantomme avulla,” sanoo Bo-Erik Svensson, St1-jalostamon toimitusjohtaja.

”Olemme valinneet ÅF Pöyryn suunnittelukumppaniksemme, jotta pystymme toteuttamaan hankkeen haluttujen vaatimusten ja aikataulun puitteissa.”

St1:n päämäärä taistella ilmastonmuutosta ja sen seurauksia vastaan kehittämällä uusiutuvaa energiaa on täysin linjassa ÅF Pöyryn vision ja tavoitteiden kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki