Tökkiikö ilmanvaihto? Ongelmien taustalla yleensä nämä syyt

Puuttuvat tai rikkinäiset korvausilmaventtiilit aiheuttavat valtaosan haitoista.

Joka kolmannessa suomalaiskodissa kärsitään sisäilmaongelmista, jotka johtuvat puutteellisesta ilmanvaihdosta. Vilpen kuluttajakyselyn mukaan yleisimpiä ongelmia ovat tunkkaisuus, vedon tunne, viemärin haju ja rakenteiden raoista vuotava ilma.

Näihin syynä ovat useimmiten joko puuttuvat tai rikkinäiset korvausilmaventtiilit tai poistoilmaa säätelevän huippuimurin viat. Monessa kodissa sisäilmaongelmista kärsitään turhaan, sillä nämä puutteet olisi helppo korjata.

Ilmanvaihtotuotteita valmistava Vilpe teetti elokuussa 2019 kuluttajakyselyn*, joka paljasti puutteita joka kolmannen suomalaiskodin ilmanvaihdossa. Vastaajista joka kymmenes koki, että heidän kotinsa ilmanvaihtoa pitäisi parantaa pikaisesti. Sen lisäksi joka neljäs koki, että kodin ilmanvaihtoa pitäisi parantaa, mutta asialla ei ole kiire.

Yleisimpinä ongelmina mainittiin tunkkaisuus, asunnossa tuntuva veto, liian kuiva sisäilma, viemärin haju ja ilman rakennevuodot, esimerkiksi lattian ja karmien raoista.

– Ilmanvaihdon ongelmat ovat onneksi useimmissa kodeissa melko pieniä. Ehkä sen takia ilmanvaihtoremonttia helposti lykätään, vaikka ongelmien korjaaminen olisi nopeaa ja suhteellisen edullista. Esimerkiksi puuttuvien korvausilmaventtiilien asennuksessa puhutaan satasista, havainnollistaa Vilpe Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti.

Eroon tunkkaisuudesta ja liiallisesta kosteudesta

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää asukkaiden viihtyvyydelle ja terveydelle. Se auttaa myös pitämään rakennuksen kunnossa ja säilyttämään arvonsa. Jos ilmanvaihto on riittämätön, liiallinen sisäilman kosteus voi kertyä kodin pinnoille ja aiheuttaa aikaa myöten home- ja muita vaurioita.

– Ilmanvaihdon parantamisessa ensimmäinen askel on ongelman syyn paikantaminen. Apua saa paikalliselta LVI-urakoitsijalta. Heiltä voi pyytää arvion, miten oman kodin ilmanvaihtoa pystyisi parantamaan ja mitä se maksaa, Lahti neuvoo.

Vilpen asiantuntijat kokosivat listan tyypillisimmistä ongelmista ja niiden yleisimmistä syistä. Nämä tilanteet koskevat asuntoja, joissa on asennettuna koneellinen poistoilmanvaihto.

Suomessa kyseinen ilmanvaihtoratkaisu löytyy suurimmasta osasta asuntoja, jotka on rakennettu ennen 2000-lukua. Monissa sen jälkeen rakennetuissa rakennuksissa on täysin koneellinen ilmanvaihto.

Tyypilliset ilmanvaihto-ongelmat ja niiden syyt:

1. Sisäilma on jatkuvasti tunkkainen.
Syy: Löytyykö asunnosta korvausilmaventtiilit, jotka tuovat raitista ilmaa sisätiloihin? Jos ei, ne voi asentaa jälkikäteen joko ulkoseinään, ikkunankarmiin tai puiseen tuuletusluukkuun. Tarkista myös, että poistoilmanvaihto toimii. Ilma lakkaa kiertämästä, jos poistoilmanvaihtoa pyörittävä huippuimuri pysähtyy vian takia. Poistoilmaventtiilit löytyvät yleensä asunnon keittiöstä, wc:stä ja kylpyhuoneesta. Niiden toiminnan voi testata laittamalla paperiarkin venttiiliä vasten. Jos imu jaksaa pitää paperin paikallaan, poistoilma toimii hyvin.

2. Tietyissä huoneissa ilma ei tunnu vaihtuvan ollenkaan.
Syy: Onko huoneen korvausilmaventtiili tukittu tai rikki? Tukittu venttiili tulee avata ja rikkinäisen voi vaihtaa ehjään. Myös pahasti likaantuneet ilmanvaihdon suodattimet vähentävät sisään tulevan hapen määrää. Suodattimet tulisi vaihtaa puhtaisiin 1–2 kertaa vuodessa.

3. Huoneilman kosteus kasvaa liian suureksi ja kosteutta kertyy pinnoille.
Syy: Ilmanvaihto ei ole riittävä. Puuttuvatko korvausilmaventtiilit kokonaan, tai ovatko ne tukittu tai rikki? Vai onko huippuimuri hajonnut? Joissain tapauksissa voi riittää, että poistoilmaa ohjaavan huippuimurin asetuksia käännetään suuremmalle teholle.

4. Ilmaa vuotaa rakenteiden raoista ja viemärin kautta, mikä aiheuttaa hajuhaittoja.
Syy: Asuntoon syntyy liian kova alipaine, jos sinne on asennettu koneellinen poistoilmanvaihto, mutta ei riittävästi korvausilmaventtiilejä. Poistoilmanvaihto ottaa korvausilman sieltä mistä saa, eli paremman puutteessa lattian, ikkunoiden ja muiden rakenteiden raoista sekä viemäristä. Tämä ilma ei ole puhdasta, vaan se voi sisältää hajujen lisäksi epäpuhtauksia. Rakennevuodot lisäävät myös vedon tunnetta.

6. Ilmanvaihdon tuottama ääni muuttuu yhtäkkiä.
Syy: Kyseessä on todennäköisesti huippuimurin vikatilanne, joka vaatii pikaista selvitystä. Outo, vinkuva ääni voi esimerkiksi kertoa laakeriviasta, joka saattaa pysäyttää huippuimurin moottorin.

7. Ilmanvaihto pitää jatkuvasti kovaa ääntää.
Syy: Huippuimurin asetukset ovat pielessä tai laitteen teho on mitoitettu väärin asunnon kokoon nähden. Jos melua kantautuu ulkoa, joihinkin korvausilmaventtiilimalleihin on saatavana äänenvaimentimia, jotka eivät estä ilman liikkumista.


*
Vilpen elokuussa 2019 teettämään kuluttajakyselyyn vastasi tuhat 18–80-vuotiasta suomalaista. Otanta vastaa Suomen väestöä mm. iän, sukupuolen ja asuinalueiden osalta. Vastaajista miehiä oli 49 % ja naisia 51 %. Heistä noin puolet asuu kerrostalossa, viidennes rivi- tai paritalossa ja kolmannes omakoti- tai erillistalossa.

Lue lisää

Katso kaikki