Metropolia – Eturintaman taistelijat koulunpenkillä

Talotekniikan ammattikorkeakoulututkinto on valttikortti työelämässä. Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla (YAMK) haetaan konkreettista osaamista.