Opas oviin, joita ei saa hätätilanteessa helposti auki

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tiedottaa: Suomessa on julkisissa tiloissa ovia, joista ei pääse helposti poistumaan…