Messinkisistä putkiliittimistä löytyi puutteita

Kahden liittimen messinkiseos ei soveltunut Suomen olosuhteisiin, ja liittimet poistettiin markkinoilta.