Bravida toteuttaa Kanavan koulun talotekniikan

Tavoitteena on rakentaa toimiva, terve, ajanmukainen ja taloudellisesti toteutettu tulevaisuuden oppimisympäristö.