Kylmä kangistaa kaapelinkin

Pakkanen haastaa ulkona käytettävien sähkölaitteiden toimivuuden ja kestävyyden.