Energiankulutus nousi 2 % vuonna 2016

Hiilen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi vuodesta 2015. Sähkön nettotuonti Suomeen oli vuonna 2016 19,0 TWh, joka on enemmän kuin koskaan aiemmin.