Energiamerkintä uudistuu, myös korjattavuudelle ja käyttöiälle tulee uusia vaatimuksia

"Maaliskuun jälkeen markkinoille tulevat laitteet kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään."