Helsingin Vallilaan RS-kohde

Asuntokohtaiset energian kulutusnäytöt kertovat asukkaille veden ja sähkön kulutuksesta.