Suoritusraja-arvot uusille biokattiloille

”Toimialalla ollaan iloisia, että meille tulee vihdoin viimein Suomeen käyttöön vaatimustasot biokattiloille”, kommentoi Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Vuoden 2020 alusta uudet markkinoille tuotavat kiinteää bioenergiaa käyttävät kattilat tulevat ekosuunnitteluasetuksen vaatimusten piiriin.

Vaatimukset koskevat esimerkiksi klapia, haketta ja pellettiä käyttäviä laitteita. EU-asetuksesta 1189/2015 syntyvät vaatimukset koskevat maahantuojia ja kotimaisia valmistajia.

Suomessa ekosuunnitteluun liittyvää markkinavalvontaa tekee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, joka aikoo tehdä päästö- ja hyötysuhdetestejä markkinoilla oleville laitteille.

Asetuksessa säädetään lämpöteholtaan alle 500 kW:n kattiloille raja-arvoja. Näitä on asetettu hiilimonoksidille, hiukkasille, orgaanisesti sitoutuneelle hiilelle, typen oksideille sekä vuosittaiselle hyötysuhteelle. Raja-arvot lasketaan kattiloiden täys- ja osatehokäytöstä 85/15 suhteessa.

”Toimialalla ollaan iloisia, että meille tulee vihdoin viimein Suomeen käyttöön vaatimustasot biokattiloille”, kommentoi Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Jo vuonna 2005 vaatimustasot oli tarkoitus tuoda rakennusmääräyskokoelmaan. Valmistelu kuitenkin keskeytettiin, koska ekosuunnittelumääräyksien odotettiin tulevan lähivuosina.

Lämmityskattiloiden ostajille määräykset varmistavat tuotteiden paremman suoritustason ja pienemmät päästöt. Markkinoilla voi olla jatkossa ainoastaan vaatimustason täyttäviä lämmityskattiloita.

Tukes suunnittelee teettävänsä ekosuunnitteluasetuksen 1189/2015 mukaisia markkinavalvontatestejä vuoden 2020 aikana.

”Lähestymme laitevalmistajia lähiaikoina”, kertoo ylitarkastaja Teemu Hartikainen.

Alle 70 kW:n laitteita koskee myös energiamerkintä, joka on kuluttajille tuttu kodin sähkölaitteista. Energiamerkinnällä kuluttajille tarjotaan mahdollisuus vertailla laitteita riippumattoman ja yhdenmukaisen merkin avulla.

Energiamerkintää edellyttävät tuotemallit pitää rekisteröidä Komission ylläpitämään EPREL-tietokantaan ennen markkinoille saattamista. Tietokanta ei ole vielä täysin valmis, mutta tuotetietojen syöttö onnistuu jo.

Myöhemmin julkisesta tietokannasta näkee kaikkien energiamerkintää edellyttävien tuotteiden tiedot kaikissa EU-maissa.

Lue lisää

Katso kaikki