Sähköyhtiö: Moni hankkii liian tehokkaan aurinkosähköjärjestelmän – Kaikki järjestelmät eivät ole liitettävissä sähköverkkoon

Kuva: Vaasan Sähköverkko Oy

Aurinkopaneelien suosio on kuluvan kesän ja syksyn aikana kasvanut räjähdysmäisesti, kun sähkön markkinahinta on kivunnut korkealle. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että laitteisto on liitettävissä turvallisesti verkkoon, muistuttaa Vaasan Sähköverkko Oy tiedotteessaan.

Aurinkopaneelit ovat asiakkaille ympäristöystävällinen tapa tuottaa itse sähköä omaan käyttöön. Parhaillaan myydään ennen kaikkea ensi keväänä asennettavia paketteja. Tilausta tehdessä onkin tärkeää varmistaa, että laitteisto on liitettävissä turvallisesti verkkoon.

− Monet asiakkaista tavoittelevat paneeleilla taloudellista lisähyötyä myymällä itsetuotetun ylijäämäsähkön omalle sähkönmyyjälleen. Tämä on johtanut siihen, että monet hankkivat tavallista tehokkaamman aurinkosähköjärjestelmän, josta sähköä riittää reilusti yli oman tarpeen, kertoo Vaasan Sähköverkon suunnittelupäällikkö Jarmo Leppinen tiedotteessa.

On kuitenkin hyvä huomata, että kaikki järjestelmät eivät ole liitettävissä sähköverkkoon.

− Ylimitoitettu tuotantolaite voi aiheuttaa sähkön laatuongelman, mikä vaikuttaa paitsi kiinteistöön, jossa laite on asennettu, myös lähiympäristön muihin kiinteistöihin. Ennen aurinkosähkölaitteiston hankintaa on tärkeää varmistaa sen liitettävyys verkkoon.

Verkkoon liitettävän laitteiston tulee noudattaa käytettäviä standardeja, eikä verkkoon voi sen takia liittää teholtaan liian suuria laitteistoja. Liitettävyyden voi tarkistaa omalta urakoitsijalta tai paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä. Tuotantolaitteistojen tehorajat perustuvat yleisiin verkon mitoitusperiaatteisiin ja standardeihin.

Oman sähköliittymän kokoon nähden ylisuuren tuotantolaitteiston liittäminen verkkoon toisi lisäkustannuksia verkkoyhtiölle ja lopulta myös asiakkaalle.

− Jo yksittäisen ylimitoitetun laitteiston liittäminen voisi edellyttää 30 000 euron muuntamon rakentamista. Nämä kustannukset näkyvät lopulta kaikkien asiakkaiden verkkopalvelulaskulla, toteaa Leppinen.

Vaasan Sähköverkko näkee, etteivät tällaiset investoinnit ole pitkällä tähtäimellä kannattavia verkonhaltijan eikä asiakkaankaan näkökulmasta, kun puhutaan standardien mukaan mitoitetusta verkosta.

− Tuotantolaitteiston mitoituksessa ja pidemmän aikavälin kannattavuuslaskennassa on hyvä huomioida oma sähkön käyttö sekä mahdolliset muutokset sähkön markkinahinnassa – tämänhetkinen tilanne sähkön markkinahinnassa on poikkeuksellinen.

Lue lisää

Katso kaikki