Ramboll: Lähes joka toisessa lämpöpumppujärjestelmässä ongelmia

Helsingin kaupungin asuntotuotannon 15 ensimmäisestä lämpöpumppu-urakasta vain yksi on onnistunut suunnitellusti.

Järjestelmät ovat liian monimutkaisia, arvioi Helsingin kaupungin asuntotuotannon lvi-suunnittelupäällikkö Minna Launiainen. Suureen suosioon talo- ja kiinteistöyhtiöissä nousseissa lämpöpumpuissa on tiedettyä enemmän ongelmia. Suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin ammattimaisille kiinteistönomistajille tekemä selvitys kertoo, että peräti 44 prosentissa (74 kappaletta) hankkeista on ollut ongelmia “käyttöönotosta täysipäiväiseen käyttöön”, kerrotaan Ramboll oy:n tiedotteessa.

Kysely kattoi 169 lämpöpumppujen asennuskohdetta eri puolilla Suomea. Vastaajien kiinteistöportfolion koko yhteen laskettuna on merkittävä, sisältäen mm. noin 70 000 asuntoa. Launiainen kertoo, että heidän yli 15 lämpöpumppu-urakasta vain yksi on ollut ongelmaton. Ensimmäiset valmistuivat 2023.

– Energiasuunnittelija yleensä optimoi järjestelmän mahdollisimman energiatehokkaaksi, mutta urakoitsijoilla saattaa olla omia vakiintuneita tapojaan toteuttaa järjestelmä avaimet käteen -periaatteella. Vasta käyttöönotossa huomataan, että järjestelmä ei toimi kuten pitäisi. Käsitykseni mukaan osa ongelmista johtuu myös lämpöpumppujen monimutkaisuudesta. Kaukolämpö on yksinkertaista ja sen asentamiseen on kertynyt osaamista. Lämpöpumpuissa näin ei vielä ole., Launiainen sanoo tiedotteessa.

Toimimattomuus johtaa kalliimpaan energiaan

Lämpöpumppujärjestelmät voivat koostua maalämmöstä, poistoilmalämpöpumpusta ja ilma- tai vesi-ilmalämpöpumpusta. Eri yksiköitä tulisi pystyä ohjaamaan ja saada toimimaan yhteen optimaalisesti sään ja sähkön hinnan muuttuessa. Tämä ei näytä nyt onnistuvan, tiedotteessa kerrotaan.

Kyselyn mukaan tärkein pettymyksen syy on laitteiden asennuksen virheet ja käyttöönoton riittämätön toiminnan varmistaminen. Kysely antoi viitteitä myös siitä, että tilatut lämpöpumput on mitoitettu väärin, ne ovat liian monimutkaisia tai eivät aina toimi yhteensopivasti.

Rambollin talotekniikan kestävän kehityksen päällikkö Ossi Kaihua kertoo, että jos järjestelmä ei toimi suunnitellusti, niin se tuottaa lämpöä kalliimmalla varajärjestelmällä. Tämä on usein kaukolämpö tai suora sähkö.

– Järjestelmän kustannukset kasvavat ja investoinnin ympäristöhyöty jää saamatta, hän kiteyttää tiedotteessa.

Kaihua kehottaakin kiinteistöalaa laajaan vuoropuheluun. Siinä sovittaisiin yhteisistä toimintatavoista, kuten urakkarajoista ja tiedonkulusta, ongelmien välttämiseksi.

– Jos vertaamme lämpöpumppujärjestelmää autoon, niin se ei ole liian monimutkainen. Yhteisillä toimintatavoilla ala voisi pienentää haasteita merkittävästi.

Suomen mittakaavassa puhutaan merkittävästä ongelmasta. Suomessa asennettiin Suomen lämpöpumppuyhdistys eli Sulpu ry:n mukaan vuonna 2023 noin 26 500 lämpöpumppua (pois lukien ilmalämpöpumput).

Lähde: Ramboll Finlandin tammi-helmikuussa teettämä oma selvitys suurille kiinteistöomistajille.

Lue lisää:

Lue lisää

Katso kaikki