Maankäyttöprosessin digikeinot etenevät Vantaalla

Vantaalla otettiin rakennushankkeiden yhteensovittamisen ja läpiviennin tehostamiseksi käyttöön MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä MATTI.

Vantaalla otettiin rakennushankkeiden yhteensovittamisen ja läpiviennin tehostamiseksi käyttöön MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä MATTI.

Järjestelmäkokonaisuuden myötä Vantaan maankäytön koko prosessin tiedot muodostavat digitaalisesti hallittavan, paikkatietoon perustuvan kokonaisuuden. Manuaalinen työ vähenee, kun tiedot kirjataan vain yhteen kertaan ja paikkaan, ja asiantuntijoiden työaikaa vapautuu rutiinitarkistuksista vaativampiin tehtäviin.

”Uuden järjestelmän suurimmat rahalliset hyödyt arvioidaan tulevan tietomallipohjaisesta maarakentamisesta. Toiminta tehostuu läpi koko organisaation, kun johdolla ja henkilöstöllä on käytössään reaaliaikainen tilannekuva esimerkiksi infran suunnittelusta ja rakentamisesta”, kaupungininsinööri Henry Westlin sanoo.

Ensimmäisenä MATTIin siirtyi viime joulukuussa kiinteistönmuodostus ja siihen liittyvät maastomittaukset. Nyt MATTI-järjestelmässä hoidetaan myös yleis- ja asemakaavoitus, rakennusvalvonnan lupaprosessit, kaupunkisuunnittelun poikkeamispäätökset integroituna Lupapisteen kanssa sekä kaupunkimallin hallinta. Seuraavassa käyttöönottovaiheessa MATTIin siirtyvät vielä julkisen kaupunkitilan eli katujen ja puistojen suunnittelu ja kunnossapito.

Nyt vajaa 200 Vantaan kaupungin maankäytön toimialan työntekijää käyttää MATTI-järjestelmää operatiivisen työnsä pääjärjestelmänä. MATTI-hankkeessa on kyse pitkäkestoisesta prosessista, joka on vaatinut kaupungin asiantuntijoilta huomattavan paljon työpanosta ja sitkeyttä. Hankinnan valmistelu aloitettiin vuonna 2015 ja kehitystyö jatkuu vielä pitkään.

 

Lue lisää

Katso kaikki