LVI-asennusalalle uusi pätevyyden toteamisjärjestelmä – LVI-TU: Malli tarvitsee vielä kehittämistä

LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen. Kuva: LVI-TU ry

Hallitus antoi 27.10. eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan jatkossa rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyydet antaisi ympäristöministeriön valtuuttama toimielin. Lakiesityksen mukaisiin toimintamalleihin tarvitaan vielä tarkennuksia, toteaa LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry tiedotteessaan.

LVI-asennuksissa vaaditaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kelpoisuutta kvv- ja iv-työnjohtajilta. He toimivat kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmän tai ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisesta vastaavana henkilönä. Kyseinen kelpoisuus ei ole sinänsä uusi asia – siitä on annettu määräys jo Rakentamiskokoelman osassa A1.

− Sen sijaan keskitetty pätevyyden toteaminen on käytännössä LVI-asennusalalla uusi asia, kertoo LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen tiedotteessa.

− Tähän asti pätevyys on todettu paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen toimesta samalla, kun viranomainen on päättänyt henkilön kelpoisuudesta. Tämä on nähty tutkintotodistuksista ja henkilön työhistoriasta. Tässä ei ole tarvittu eikä kyselty erillisiä pätevyystodistuksia.

Lakiesityksen mukaan asiantuntijoiden ei enää tarvitse osoittaa rakennusvalvonnoille selvityksiä koulutuksestaan ja kokemuksestaan. Uuden toimielimen myöntämä todistus on rakennusvalvonnalle riittävä osoitus henkilön pätevyydestä toimia työnjohtotehtävissä.

Tasamitallisuus paranisi

LVI-TU:n jäsenyrityksistä on tullut RakMK A1:n poistumisen jälkeen esille tilanteita, joissa sama henkilö ei ole täyttänyt eri kaupungeissa vaatimuksia, vaikka rakennuskohde olisi ollut käytännössä täysin vastaava. Rakennusvalvonnat ovat lukeneet säädöksiä eri tavoin, ja tulkinnat ovat vaihdelleet.

− Tasamitallisuutta on pystytty parantamaan rakennusvalvontojen kesken yhdessä laadituilla ohjekorteilla. Mutta tokihan velvoittava säädös toimii asiassa jämäkämmin, Mäkinen kertoo.

Lakiesityksestä on jätetty kriittisiäkin lausuntoja, kuten mrl-kokonaisuuden uudistamisesta kaiken kaikkiaan. Kyseinen esitys liittyy samaan ryppääseen, vaikka omana erillislakina eteneekin.

− Esityksessä ei ole otettu kantaa kriteereihin, joiden pohjalta pätevyydestä päätettäisiin. Myöskään pätevyyden toteamisen tekevien henkilöiden omasta kelpoisuudesta ei ole kerrottu mitään, Mäkinen sanoo.

− Toivottavasti ympäristöministeriö on miettinyt, miten järjestelmän uskottavuus alan toimijoiden silmissä varmistetaan. Etenkin, kun pätevyystodistus on hankittava kaupalliselta toimijalta.

LVI-asennusalan etujärjestössä katsotaankin, että vapaata kilpailua pätevyystodistusten myöntämiseksi ei ole perusteltua rajoittaa tai estää vain siksi, että yhden kaupallisen toimijan katsottaisiin riittävän.

Lue lisää

Katso kaikki