Jätteille valmisteilla markkinapaikka

Ympäristöministeriö valmistelee sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

Ympäristöministeriö valmistelee sähköistä markkinapaikkaa, jonka kautta ammattitoimijat voivat tarjota ja etsiä jätteitä ja tuotannon sivuvirtoja sekä niihin liittyviä palveluja.

Valtakunnallisen markkinapaikan valmistelu on osa jätelain uudistusta. Se tavoitteena on edistää jätehuoltopalvelujen markkinaehtoisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Tällä hetkellä kunta on vastuussa kotitalouksien ja eräiden muiden jätteiden jätehuollosta. Lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palveluntarjonnan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Tavoite on, että jatkossa säännöllistä palvelua tarvitsevan jätteen haltijan tulee etsiä jätehuoltopalvelua markkinapaikan kautta. Jos sopivaa palvelua ei ole tarjolla, jätteen haltija voi tehdä markkinapaikassa palvelupyynnön kunnan jätelaitokselle.

Markkinapaikalla halutaan edistää kiertotaloutta, lisätä kierrätysmateriaalien arvoa ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Markkinapaikka on tarkoitus toteuttaa niin, että myös muut vastaavat digitaaliset alustat voivat liittyä siihen.

Markkinapaikka aukeaa näillä näkymin vuoden 2019 alkupuolella. Sitä tulee ylläpitämään Motiva Oy.

Lisätietoja: Jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka -hanke (Valtioneuvosto)

 

Lue lisää

Katso kaikki