Hevosen lannan polton lakiluonnokset lausunnolle

Lausuntoja pyydetään lakimuutoksista, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.

Lausuntoja pyydetään lakimuutoksista, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö pyytävät lausuntoja lakimuutoksista, joilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

Lausuntopyyntö koskee ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin suunniteltuja muutoksia. Niillä on tarkoitus panna täytäntöön Suomen aktiivisesti edistämä EU-asetusmuutos. Muutoksia molempiin säädöksiin tarvitaan muun muassa siksi, että osa kaikkein pienimmistä EU-asetusmuutoksen soveltamisalaan kuuluvista energiantuotantoyksiköistä on ainoastaan sivutuotteista annetun lain piirissä.

Jätteenpolton sijaan energiantuotantoa

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan EU-asetusmuutokseen perustuen säännöstä, jonka mukaan lannan polttoon korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä ei tarvitse jätteenpolttolupaa vaan kyse on energiantuotannosta. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädettäisiin EU-asetusmuutoksen mahdollistamat poikkeukset, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia ja päästöraja-arvojen määrittämistä.

Lisäksi sovitettaisiin yhteen lannan polttoa valvovien eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvaa sivutuotelakia muutetaan niin, ettei sivutuotelain mukaista hyväksyntää vaadita osalta laitoksia, jotka jo kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin. Muutoksella vähennetään ympäristösuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin päällekkäistä työtä.

Tutustu lausuntoaineistoon >

 

Lue lisää

Katso kaikki