Energiavirasto on avannut infrastruktuurituen tarjouskilpailun

Energiavirasto järjestää sähkö- ja kaasuajoneuvojen latausjärjestelmien ja tankkausasemien tukea koskevan tarjouskilpailun.

Energiavirasto järjestää sähkö- ja kaasuajoneuvojen latausjärjestelmien ja tankkausasemien tukea koskevan tarjouskilpailun.

Tarjousten jättöaika on 1.10.2018−31.10.2018 ja tarjoukset tulee jättää Energiavirastolle sähköisesti. Kilpailu on suunnattu yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Asunto-osakeyhtiöt, asuinkiinteistöt tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet ovat rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä:

1. kaasutankkausasemat
2. paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät
3. ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät
4. ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät

Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella. Saadut tarjoukset pisteytetään kullekin hankkeelle laskettavan vertailuluvun perusteella.

Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät parhaiten kilpailutuksessa. Pisteytykseen vaikuttavat teknologian uutuusarvo, liikenneverkon läheisyys, sähköautojen latauspisteiden määrä ja teho sekä raskaiden ajoneuvojen tankkauksen nopeus tai mahdollisuus tankata nesteytettyä kaasua.

Tukea on tämän vuoden talousarvion perusteella tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa ja se kilpailutetaan yhdellä kertaa. Myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa on esitetty 3 miljoonan euron määrärahaa infrastruktuurituen kilpailutukseen. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Infrastruktuurituki edistää osaltaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa, jossa tavoitteena on, että Suomessa olisi 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuonna 2030. Sähköautojen julkisia latauspaikkoja on tällä hetkellä noin 600, joista noin kolmannes Uudellamaalla.

Joukkoliikenteen latausjärjestelmiä on käytössä ja rakenteilla Espoossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Kaasutankkausasemia on noin 40, joista valtaosa on kaasuverkon piirissä Etelä-Suomessa.

Lue lisää

Katso kaikki