Energiaturpeen käyttö vähenee edelleen

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus tammi-maaliskuussa oli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Bioenergia ry tiedotteessaan. Puupolttoaineiden osuus kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta energiaturpeen käyttö väheni 10 prosenttia. 

Talotekniikka-lehti

Kylmä alkuvuosi oli merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suurinta kasvu oli maakaasulla, jonka kulutus nousi peräti 47 prosenttia. Hiilen kulutus kasvoi 2 prosenttia, mikä tasasi edellisen kolmen vuoden aikana tapahtunutta jyrkkää laskua.

Kylmät sääolosuhteet vaikuttivat myös vesi- ja tuulivoiman tuotantoa vähentävästi. Uusiutuvan sähkön tuotannon laskua korvattiin sähkön ja lämmön yhteistuotannolla sekä sähkön tuonnilla. Yhteistuotannon ja sähkön nettotuonnin määrät kasvoivat molemmat 24 prosenttia.

– Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon ja bioenergian merkitys energiamarkkinoita tasapainottavana tekijänä käy hyvin ilmi alkuvuoden lukujenkin valossa. Turpeen käytön lasku olisi ollut vielä paljon jyrkempi, jos vuoden ensimmäinen vuosineljännes olisi ollut lauhempi ja CHP-tuotannon osuus vähäisempi, toteaa toimialapäällikkö Hannu Salo Bioenergia ry:stä tiedotteessa.

Alkuvuoden luvut antavat aiheen kiirehtiä toimia, joilla huolto- ja toimitusvarmuushaasteisiin voidaan lähivuosina vastata, kun energiaturpeen osuus edelleen vähenee.

– Turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta säilyi edelleen neljän prosentin tuntumassa. Huolto- ja toimitusvarmuudesta on kyetty vielä vastaamaan, kun energiaturvetta on ollut hyvin varastoissa. Tulevina vuosina tilanne kuitenkin vaikeutuu energiaturvetuotannon supistuessa nopeasti päästökaupan ja veronkorotusten takia, sanoo Bioenergia ry:n turvevaliokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen tiedotteessa.

Hallituksen muidenkin puoliväliriihen päätösten toimeenpanolla alkaa Bioenergian tiedotteen mukaan olla kiire, jotta yritykset ja tekijät voisivat vielä jatkaa muun kuin energiaturveliiketoiminnan parissa tai kokonaan luopuville yrittäjille voitaisiin tarjota selkeämpi näkymä mahdollisimman pian.

Lue lisää

Katso kaikki