DI Juha Huusari on tehnyt tehoelektroniikkaan liittyvän väitöskirjan hajautetun aurinkosähköjärjestelmän valjastamisesta tehokkaaseen ja hallittuun energiantuotantoon.

Tasasähkömuuntimia on jo pitkään käytetty pääasiallisesti siirtämään aurinkopaneelin tuottama teho matalalta jännitetasolta korkeammalle, jotta se voidaan edelleen siirtää sähköverkkoon. Rakennetussa ympäristössä tuotettu energia saadaan maksimoitua, kun kukin paneeli liitetään omalla muuntimellaan suurijännitteiseen tasasähkökiskostoon niin kutsutussa hajautetussa arkkitehtuurissa.

– Tällöin merkittävimmäksi ongelmaksi jää toteuttaa energian siirto tehokkaasti ja hallitusti, Huusari toteaa. – Valtaosalla alan tutkijoista ja insinööreistä on selkeästi väärä lähestymistapa aurinkopaneelin liittämiseen. Väitöskirjassani osoitan, että oletettaessa aurinkopaneeli vakiojännitelähteeksi saadut tulokset ja johtopäätökset eivät pidä enää paikkaansa käytännön sovelluksissa, Huusari sanoo.

Huusarin mukaan tehty tutkimus on edistänyt merkittävästi aurinkosähköjärjestelmien luonteen ja toiminnan ymmärtämistä kansainvälisellä tasolla. ABB Schweiz AG:n tutkimuskeskuksessa Baden-Dättwilissä Sveitsissä työskentelevän Juha Huusarin väitöskirja tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston TTY tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 5.10.2012

Lue lisää

Katso kaikki