Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta avustuksia

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta on myöntänyt avustusta kahdeksalle hankkeelle.

Avustusta saivat: Juomaveden mikrobiologinen riskinarviointi: verkkopohjaisen riskinarviointityökalun kehittäminen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 15 000 euroa), Juomaveden desinfiointi otsonoinnilla: CT-yhtälöiden käyttäminen desinfiointitehon määrittämiseksi ja otsoniannoksen optimoimiseksi (HSY, 5000 euroa), Kumppanuusmallit kuntateknisissä hankkeissa (FCG Finnish Consulting Group Oy, 10 000 euroa), Käsiteltyjen jätevesien sisältämien mikrobien kulkeutumisen mallintaminen Pohjois-Päijänteellä (Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, 12 300 euroa), Jätevedenpuhdistamoiden suunnittelun ja käytön hyvät käytännöt (Aalto-yliopisto, 7 000 euroa), Vesihuolto ja Wikipedia (FCG Finnish Consulting Group Oy, 5000 euroa), Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaana (Aalto-yliopisto, 10 000 euroa) sekä Taitava kuntarakennuttaja (RIL, 6 150 euroa).

Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2012, ja sen hakemukset tulee jättää syyskuun 2012 loppuun mennessä.

www.vvy.fi

Lue lisää

Katso kaikki