YM kysyy kaava- ja rakentamismääräysten kustannusvaikutuksia

Ympäristöministeriö on lähettänyt tuhansille rakentamisen ammattilaisille kyselyn, jossa heitä pyydetään arvioimaan kaava- ja rakentamismääräysten vaikutuksia rakennuskustannuksiin. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitkä määräykset saattavat tarpeettomasti nostaa asuntorakentamisen hintaa. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan ammattilaisten käsityksiä määräysten soveltamisesta ja rakentamisen viranomaistoiminnasta.
Kysely on osa Rakentamisen normitalkoot -hanketta, jolla toteutetaan valtioneuvoston hyväksymää asuntopoliittista toimenpideohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kasvukeskusten asuntorakentamista ja edistää kohtuuhintaista asumista.
Kyselyn yhteydessä vastaajilta toivotaan myös käytännön esimerkkejä siitä, miten määräykset ovat nostaneet kustannuksista sekä ehdotuksia, miten tarpeettomia kustannuksia voitaisiin välttää.
Kyselyyn vastataan nimettömänä. Näin pyritään varmistamaan, että kaikki oleelliset ja kiperätkin asiat saadaan selvityksessä esiin.
Vastausaika päättyy 28.5.2008. Kyselyn lisäksi noin kymmenkunta alan ammattilaista kutsutaan syvähaastatteluun toukokuun aikana. Ammattilaiskyselyn jälkeen Rakentamisen normitalkoissa kuullaan omakotirakentajia ja -remontoijia sekä kuluttajia. Heidän palautettaan kerätään muun muassa kesällä 2008 avattavan verkkosivuston kautta.

Lue lisää

Katso kaikki